212 em học sinh/sinh viên tài năng của Huế được nhận học bổng Vallet năm 2020
  
 Bản in]