Xây dựng nhiệm vụ và đề xuất giải pháp tổ chức thực hiện hiệu quả hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế
  
Cập nhật:20/08/2019 11:01:15 SA
GS.TS. Trần Hữu Dàng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học  và Kỹ thuật tỉnh phát biểu khai mạc Hội thảo
GS.TS. Trần Hữu Dàng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phát biểu khai mạc Hội thảo
Đó là chủ đề của cuộc Hội thảo vừa được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế vừa tổ chức vào sáng ngày 20/8/2019. Hội thảo nhằm xác định các đề án, quy hoạch, kế hoạch, chương trình của tỉnh Thừa Thiên Huế để tổ chức thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội phục vụ xây dựng và phát triên kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019 và thời gian tới.

Tại Hội thảo, các đại biểu tham dự đã thảo luận, bàn giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp hội và đội ngũ trí thức KHCN nhằm cung cấp luận cứ khoa học, thực tiễn phục vụ xây dựng và phát triên kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong đó đã tập trung vào các vấn đề như đánh giá thực trạng công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp hội, hội thành viên, đơn vị trực thuộc và những định hướng cho công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội trong thời gian tới. Xác định các đề án, quy hoạch, kế hoạch, chương trình của tỉnh Thừa Thiên Huế để tổ chức thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội phục vụ xây dựng và phát triên kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019 và trong những năm tiếp theo. Thảo luận đề xuất định hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện của Liên hiệp hội trong tình hình mới.

Hội thảo lần này là dịp để các nhà khoa học, nhà lãnh đạo, quản lý và các ban, ngành địa phương cùng nhau trao đổi thông tin, trao đổi kinh nghiệm, xác định Đề án cần thực hiện phản biện và giám định, đưa ra những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. 

Toàn cảnh Hội thảo

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]