Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2021
  
Cập nhật:18/06/2021 2:09:02 CH
Đồng chí Nguyễn Đình Bách phát biểu đặt vấn đề tại hội nghị
Đồng chí Nguyễn Đình Bách phát biểu đặt vấn đề tại hội nghị
Ngày 18/6/2021, UBND huyện Phong Điền tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6 nhằm đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 và thông qua các báo cáo trình tại kỳ họp Huyện ủy và HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Dự và chỉ đạo phiên họp có đồng chí Nguyễn Đình Bách - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện. Cùng dự có đồng chí Hoàng Văn Thái - UVTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan. Cuộc họp được tổ chức trực tuyến tại điểm cầu các xã trên địa bàn huyện.

Tại phiên họp, lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch huyện đã trình bày dự thảo báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm mặc dù chịu tác động của dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tích cực, sâu sát, có trọng tâm, trọng điểm của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện nên đã thực hiện tốt mục tiêu kiểm soát dịch bệnh, ổn định kinh tế; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp, TTCN và làng nghề 2021; kế hoạch thực hiện các đề án khuyến công cấp huyện năm 2021 và kế hoạch bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Phối hợp với Viện Nghiên cứu Phát triển tỉnh để đánh giá và quy hoạch khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện. Phối hợp với Sở Công Thương tiến hành khảo sát và tuyển chọn 2 dự án khuyến công cấp tỉnh với tổng kinh phí hỗ trợ 530 triệu đồng, 03 dự án khuyến công cấp huyện. Tiếp tục triển khai Đề án khôi phục và phát triển Làng nghề truyền thống Đệm Bàng Phò Trạch, xã Phong Bình đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Xây dựng và triển khai kế hoạch chuyển đổi chợ An Lỗ; chỉ đạo các ngành tổ chức đoàn liên ngành kiểm tra, kiểm soát thị trường, phòng cháy, chữa cháy các  chợ trên địa bàn huyện. Ban hành chỉ thị về bảo đảm trật tự an toàn giao thông gắn với phòng chống dịch Covid-19 trong dịp lễ, tết. Tổ chức triển khai 02 dự án KH&CN   cấp tỉnh   và 02 dự án KH&CN cấp cơ sở. Vụ Hè Thu 2021 đã gieo cấy 4.817 ha, cơ cấu giống chủ lực giống Khang dân, TH5, HN6,… Hiện nay, địa phương đang tiếp tục chỉ đạo, triển khai, nhân rộng nhiều mô hình, dự án sản xuất nông nghiệp như sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VietGAP: Tiếp tục thực hiện trên diện tích 50 ha/vụ tại xã Phong Chương, nâng tổng diện tích sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VietGAP lên 250 ha, đạt 83,3 % so với kế hoạch năm 2021; sản xuất lúa hữu cơ tại HTX An Lỗ, xã Phong Hiền với diện tích 18 ha, đạt 28% so với kế hoạch năm 2021; duy trì diện tích sản xuất lúa theo hướng VietGAP 4.000 ha.

Ước thực hiện tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2021 là 131,725 tỷ đồng, đạt 53% so với dự toán HĐND huyện giao, đạt 90% so với dự toán tỉnh giao, tăng 15% so với cùng kỳ. Tổng chi cân đối ngân sách huyện từ đầu năm đến nay là 316,32 tỷ đồng bằng 50% dự toán. Tiếp tục đôn đốc việc lập và triển khai các quy hoạch trên địa bàn huyện trong năm 2021. Trình Hội đồng nhân dân huyện thông qua Quy hoạch chung đô thị Phong Điền,tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và trình Sở Xây dựng thẩm định. Xây dựng và triển khai Kế hoạch triển khai chi tiết thực hiện Chương trình phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021 trên địa bàn huyện Phong Điền; Lập đề án đô thị xanh huyện Phong Điền và triển khai thực hiện các dự án: Điểm xanh tại khu vực chân cầu An Lỗ; Điểm xanh khu vực trước cổng bệnh viện TW Huế (cơ sở 2); Công viên, phối đi bộ cửa ngõ phía Bắc (xã Phong Thu). Triển khai kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Phong Điền đã được UBND tỉnh phê duyệt. Tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất; ban hành kế hoạch cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2021, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn một số nội dung liên quan đến cấp GCNQSDĐ. Trong 6 tháng đầu năm 2021, toàn huyện đã thu hút 45.870 lượt khách, Doanh thu 20.073 triệu đồng. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được giữ vững. Thực hiện tốt phương châm “An ninh chủ động”, giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến ANCT…

Tại phiên họp, trên cơ sở các dự thảo báo cáo các đại biểu đã nghe, thảo luận và đóng góp ý kiến vào nội dung các báo cáo, đề án như: Báo cáo về công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn huyện Phong Điền; Đề án quy hoạch và phát triển cây ăn quả có giái trị kinh tế, giai đoạn 2021-2025; Đề án phát triển sản phẩm Nông nghiệp sạch theo hướng chuỗi giá trị trên địa bàn huyện Phong Điền, giai đoạn 2021-2025.

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Nguyễn Đình Bách - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, đơn vị chuyên môn tăng cường sự phối hợp, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2021; xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch đầu tư công năm 2021 và trung hạn 5 năm trên cơ sở bám sát nguồn lực kinh tế, xã hội và các yêu cầu đột phá trong phát triển kinh tế xã hội của huyện, giai đoạn 2021-2025; làm tốt công tác quy hoạch và quản lý sau quy hoạch, đất đai, xây dựng, tài nguyên và môi trường; huy động nguồn lực để thu hút đầu tư. Trước mắt, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tập trung phòng, chống dịch Covid-19; Triển khai các biện pháp kích cầu; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch trên địa bàn huyện; đồng thời tiếp tục đầu tư hạ tầng du lịch khai thác tiềm năng, lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa, di tích lịch sử... để thu hút du khách.Tăng cường công tác phối hợp, quản lý, bảo vệ rừng và chủ động các phương án PCCCR.Tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trên địa bàn huyện và chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất cho năm học 2021-2022; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên người và gia súc, gia cầm; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công, chính sách xã hội…Trên cơ sở các nôi dung đã phân tích và đánh giá, các cơ quan chuyên môn cần bổ sung, hoàn chỉnh các nội dung báo cáo để UBND huyện trình tại kỳ họp Huyện ủy và HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

thuathienhue.gov.vn (CTV)
 Bản in]