Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Sơ kết công tác 6 tháng năm 2020
  
Cập nhật:07/07/2020 4:49:16 CH
Tại Hội nghị
Tại Hội nghị
Ngày 06/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 4, nhiệm kỳ 2019 - 2024 về Sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020. Ông Nguyễn Nam Tiến, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Nam Tiến nhấn mạnh, sáu tháng đầu năm 2020, mặc dù phải đối mặt với đại dịch Covid-19 nhưng hoạt động của Mặt trận và các tổ chức thành viên đã có những chuyển biến tích cực về nội dung, từng bước đổi mới phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, địa bàn dân cư, tập trung tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân đoàn kết, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh.

Theo dự thảo Báo cáo, 6 tháng đầu năm 2020 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; nhất là trong thời gian cao điểm của đại dịch Covid - 19 đã tập trung tuyên truyền đến tận địa bàn dân cư, từng đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân để mọi người dân nhận thức rõ tính chất nguy hiểm, tác hại nghiêm trọng của dịch bệnh, góp phần nâng cao ý thức phòng dịch của người dân. Bên cạnh đó, các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động như “Ngày Chủ nhật xanh”, xây dựng tuyến đường “Sáng, xanh, sạch, đẹp, trật tự trị an” tiếp tục được duy trì, có sức lan tỏa và đi vào chiều sâu, thu hút nhiều tầng lớp Nhân dân tham gia.

Về công tác tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19, tính đến ngày 20/6/2020, Mặt trận và các tổ chức thành viên đã vận động được hơn 12 tỷ đồng tiền mặt, trong đó Mặt trận tỉnh tiếp nhận gần 6,9 tỷ đồng; Ngoài ra còn tiếp nhận trang thiết máy móc phòng chống dịch cùng với hàng trăm ngàn khẩu trang các loại, nước sát khuẩn, máy trợ thở, bộ kít xét nghiệm... có trị giá hàng tỷ đồngBan Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã phân bổ các nguồn ủng hộ từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân đúng mục đích, đúng địa chỉ, đồng thời thực hiện giám sát việc sử dụng nguồn ủng hộ đảm bảo đạt hiệu quả cao…

Tại Hội nghị, các đại biểu đồng tình dự thảo có bố cục khoa học, dễ hiểu, được đầu tư tỉ mỉ, thể hiện rõ Mặt trận đã thật sự gần dân, hiểu dân, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của Nhân dân. Đồng thời, dự thảo đã cung cấp rất nhiều dẫn chứng và số liệu cụ thể, tránh tình trạng mơ hồ, ước lượng hóa.

Hội nghị cũng đã hiệp thương, bổ sung thay thế 02 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Theo đó, bổ sung ông Hoàng Đăng Khoa - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh và ông Hoàng Văn Nhân - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thay thế ông Phan Gia Thuận và  bà Phạm Thị Minh Huệ.

Kết thúc Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Nam Tiến đã tiếp thu và giải đáp một số ý kiến nêu tại Hội nghị, đồng thời đề nghị Mặt trận và các tổ chức thành viên các cấp tiếp tục phát huy trách nhiệm triển khai hiệu quả nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của tỉnh nhà năm 2020.

www.thuathienhue.gov.vn (CTV)
 Bản in]