UBND huyện Phú Lộc triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6
  
Cập nhật:09/06/2023 3:42:37 CH
Sáng ngày 9/6, UBND huyện Phú Lộc tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ tháng 6 năm 2023; đồng thời, xem xét, thông qua các nội dung trình Huyện ủy tại Hội nghị lần thứ 13. Phiên họp được kết nối đến điểm cầu 17 xã, thị trấn. Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phan Công Mẫn; UVTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Hải Đăng; Phó Chủ tịch UBND huyện Hoàng Văn Đề chủ trì phiên họp.
Chủ tịch UBND huyện Phan Công Mẫn phát biểu tại phiên họp
Chủ tịch UBND huyện Phan Công Mẫn phát biểu tại phiên họp

Theo báo cáo tại phiên họp, các hoạt động du lịch diễn ra trên địa bàn huyện khá sôi động. Doanh thu du lịch ước đạt khoảng 838,1 tỷ đồng, đạt 48,16% kế hoạch. Tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt khoảng 3.400 tỷ đồng, đạt 43,3% kế hoạch. Giá trị sản xuất trong lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước khoảng 1.650 tỷ đồng, đạt 42,8% kế hoạch. UBND huyện Phú Lộc tiếp tục chỉ đạo các ban ngành, địa phương thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 45 dự án; tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, nhằm kịp thời xử lý các trường hợp xây dựng vi phạm. Diện tích gieo trồng vụ Hè Thu khoảng 3.550ha, trong đó lúa 2.800ha. Ngành nông nghiệp chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên diện tích lúa thiếu nước vụ Hè Thu khoảng 100ha sang trồng các cây trồng khác như lạc, dưa, khoai lang… Công tác giảm nghèo, bảo trợ xã hội, chăm lo các đối tượng chính sách được các cấp, các ngành quan tâm thường xuyên...

Thời gian tới, UBND huyện Phú Lộc đưa ra 15 nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó đề nghị các cơ quan, ban ngành, địa phương chỉ đạo, hướng dẫn bà con gieo sạ đảm bảo trong khung thời vụ của vụ Hè Thu năm 2023. Đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản, đặc biệt là các công trình trọng điểm, công trình phục vụ sản xuất và các chương trình mục tiêu quốc gia. Tiếp tục đầu tư xây dựng La Sơn đạt tiêu chí đô thị loại V; phối hợp xây dựng hệ thống hạ tầng đô thị Chân Mây; nâng cấp và từng bước hình thành các đô thị mới gồm Lộc Thủy, Lộc Vĩnh, Lộc Tiến và Vinh Hưng đạt tiêu chí đô thị loại V. 

 

thuathienhue.gov.vn (CTV)
 Bản in]