UBND huyện Phú Lộc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
  
Cập nhật:20/01/2020 3:32:48 CH
Sáng ngày 20/1, UBND huyện Phú Lộc tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và thu chi ngân sách nhà nước năm 2020.

Năm 2020, toàn huyện phấn đấu đạt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội: thu ngân sách nhà nước tại địa phương hơn 251,8 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội 7.500 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ xã hội hơn 5.000 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 4,1%; tạo việc làm mới cho hơn 2.000 lao động; có 1 đến 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới...

Thực hiện 5 chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm gồm: Chương trình xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội; Chương trình cải cách hành chính; Chương trình phát triển dịch vụ - du lịch; Chương trình đầu tư kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị và chương trình hỗ trợ phát triển Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô và các dự án trên địa bàn huyện.

Để thực hiện hiệu quả cũng như đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, UBND huyện  đã đưa ra 6 nhóm giải pháp chủ yếu, gồm: Tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế theo hướng bền vững; Chú trọng công tác quy hoạch, xây dựng, giải phóng mặt bằng, phát triển mạng lưới đô thị và các điểm dân cư tập trung; Phát triển văn hóa - xã hội, khoa học - công nghệ và đảm bảo an sinh xã hội; Tăng cường quản lý trật tự xây dựng, bảo vệ tài nguyên, môi trường và chủ động phòng, tránh thiên tai, biến đổi khí hậu; Xây dựng bộ máy trong sạch, hiệu lực, hiệu quả, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao kỷ cương, kỷ luật hành chính; Bảo đảm quốc phòng - an ninh và đẩy mạnh phòng chống tham nhũng lãng phí.  

Dịp này, UBND huyện đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác năm 2019 (ảnh dưới).

 

thuathienhue.gov.vn (CTV)
 Bản in]