UBMTTQVN huyện Quảng Điền tiếp nhận hơn 70 triệu đồng ủng hộ phòng, chống dịch covid - 19
  
Cập nhật:09/04/2020 8:55:06 SA
UBMTTQVN huyện Quảng Điền tiếp nhận tiền ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 từ ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn huyện
UBMTTQVN huyện Quảng Điền tiếp nhận tiền ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 từ ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn huyện
Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch covid - 19 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN và Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh về chung tay đẩy lùi và kịp thời ngăn chặn dịch lây lan trong cộng đồng, UBMTTQVN huyện Quảng Điền đã tổ chức tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch covid - 19 trên địa bàn.

Trong những ngày qua, UBMTTQVN huyện Quảng Điền đã tích cực tuyên truyền, kêu gọi, vận động trong cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia ủng hộ phòng, chống dịch covid 19. Sau 6 ngày kêu gọi, UBMTTQVN huyện đã tiếp nhận số tiền hơn 70 triệu đồng, và 01 tấn gạo.

Đây là số tiền được quyên góp từ cán bộ và nhân dân trên địa bàn. Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc, thời gian qua, nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện cũng đã tự nguyện vận động, ủng hộ tiền mặt, lương thực, thực phẩm, hỗ trợ tại các khu cách ly của tỉnh, để cùng các cấp, các ngành tập trung phòng, chống dịch. Đồng thời, tiếp thêm nguồn lực để cùng cả nước, cả tỉnh tăng cường các biện pháp phòng, chữa bệnh, bảo đảm an sinh xã hội, an toàn đời sống và sức khỏe của nhân dân. 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]