Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo trên địa bàn tỉnh
  
Cập nhật:07/10/2022 9:23:06 SA
(CTTĐT) - Sáng ngày 7/10, Ban Tôn giáo tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Tham dự Hội nghị có bà Trần Thị Minh Nga - Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ, ông Bạch Chơn Đông - Giám đốc Sở Nội vụ và hơn 200 đại biểu là chức sắc, chức việc các tôn giáo trên địa bàn tỉnh.
Tại Hội nghị
Tại Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu, phổ biến một số nội dung của Luật tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản pháp luật có liên quan. Các đại biểu còn được giải đáp một số vướng mắc liên quan đến công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, nhất là các quy định, thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

Thông qua hội nghị, nhằm mục đích tiếp tục phổ biến, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, Nghị định của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ của các tôn giáo để hiểu rõ và thực hiện đúng quy định của pháp luật, đồng thời thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân đối với quê hương, đất nước.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]