Tuyên dương các tập thể và cá nhân điển hình học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  
Cập nhật:22/05/2022 7:24:07 SA
Ngày 21/5, Đoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Chương trình sinh hoạt toàn Đoàn và tuyên dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.
Các tập thể và cá nhân được tuyên dương
Các tập thể và cá nhân được tuyên dương

Thời gian qua, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tuổi trẻ Đoàn khối triển khai tích cực và sâu rộng. Thông qua các phong trào đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, những gương thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội với nhiều mô hình, giải pháp được nhân rộng, lan toả trong toàn khối. 

Dịp này, Ban Thường vụ Đoàn Khối tặng Giấy khen cho 11 tập thể và 18 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Hoạt động nhằm kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 19/5/2022) và tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng và biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]