Tuyên dương “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” giai đoạn 2018 – 2023

  
Cập nhật:17/09/2023 8:36:59 SA
Trao bằng khen của Tổng LĐLĐ cho các cá nhân
Trao bằng khen của Tổng LĐLĐ cho các cá nhân
Sáng ngày 17 tháng 9 năm 2023, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Chương trình tuyên dương “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” giai đoạn 2018 – 2023 và tổng kết Chương trình “01 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”. Tham chương trình có UV BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Nam Tiến; UV BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Chí Tài.

Phát biểu khai mạc, PCT Thường trực LĐLĐ tỉnh Trần Quang Vinh cho biết, từ 2018 - 2023, toàn tỉnh có 22.018 sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật, công trình nghiên cứu khoa học, cải tiến quy trình công nghệ... của hơn 20.000 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; có 2.977 tập thể, cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam, UBND tỉnh, LĐLĐ tỉnh tặng Cờ thi đua và Bằng khen. Đặc biệt, có 24 đoàn viên công đoàn được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo. Qua phong trào, đã xuất hiện nhiều tấm gương công nhân lao động tích cực hưởng ứng phong trào thi đua, đóng góp nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật có giá trị, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội lớn. Các cấp công đoàn trong tỉnh đã chủ động tích cực triển khai, phát động sâu rộng đến đoàn viên, người lao động trong toàn tỉnh, tạo khí thế thi đua sôi nổi lan tỏa từ tỉnh đến cơ sở về Chương trình “01 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động; có 8.234 sáng kiến tham gia đã góp phần quan trọng thúc đẩy, tăng năng suất lao động, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt trong thời điểm sau đại dịch Covid-19 bùng phát. Đây là minh chứng sinh động về sự say mê sáng tạo, tinh thần vượt khó của đoàn viên, người lao động”

Tại Chương trình, LĐLĐ tỉnh tuyên dương 80 đoàn viên có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua "Lao động giỏi - Lao động sáng tạo" giai đoạn 2018-2023, là những người lao động trực tiếp, không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đã có những sáng kiến mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao và khen thưởng 12 tập thể, 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình “01 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”.


Tuyên dương các đoàn viên có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua
 "Lao động giỏi - Lao động sáng tạo" giai đoạn 2018-2023

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]