Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác với Trường Đại học Khoa học - Huế
  
Cập nhật:24/09/2021 8:53:48 SA
Buổi ký kết có sự hiện diện của lãnh đạo và một số cán bộ cốt cán của hai đơn vị
Buổi ký kết có sự hiện diện của lãnh đạo và một số cán bộ cốt cán của hai đơn vị
Chiều 23/9/2021, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đã tổ chức ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác về việc đào tạo và nghiên cứu khoa học, giữa hai đơn vị.

Mục tiêu của việc hợp tác lần này nhằm phối hợp đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực kiến trúc, bảo tồn và quy hoạch di tích, căn cứ trên nguyện vọng và năng lực của hai bên, trên tinh thần hợp tác bình đẳng.

Những nội dung trọng tâm mà hai bên sẽ hợp tác và cùng thực hiện gồm: Phối hợp giảng dạy, hỗ trợ sinh viên, học viên học tập và nghiên cứu; Phối hợp tổ chức các dự án nghiên cứu, hội thảo khoa học, khảo sát nghiên cứu thực địa; Trao đổi dữ liệu nghiên cứu, thông tin chuyên ngành, hoạt động xuất bản ấn phẩm; Hỗ trợ, thúc đẩy cho nhau tổ chức các hoạt động triển lãm, quảng bá.

Hy vọng rằng, qua việc tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế sẽ mở ra cơ hội để hai đơn vị triển khai tốt hơn những nhiệm vụ công tác trong thời gian tới.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]