Triển khai và thông qua quy chế bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu Thị xã Hương Trà năm 2023
  
Cập nhật:30/03/2023 9:46:00 SA
Ngày 30/3, UBND thị xã Hương Trà tổ chức hội nghị triển khai và thông qua quy chế bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2023. Tham dự có đồng chí Nguyễn Viết Hà – UVTV, Phó Chủ tịch UBND thị xã.
Đồng chí Nguyễn Viết Hà - TUV, Phó Chủ tịch UBND thị xã phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Viết Hà - TUV, Phó Chủ tịch UBND thị xã phát biểu tại Hội nghị

Theo đó, đối tượng bình chọn là các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn trực tiếp đầu tư tại các xã, phường trên địa bàn thị xã được quy định tại Nghị định 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ; thời gian tổ chức đăng ký và bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp thị xã đến cuối tháng 5/2023; trình tự và thủ tục đăng ký quy định tại Thông tư số 14/2018/TT-BCT ngày 28/6/2018 của Bộ Công thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 26/2014/TT-BCT về quy định việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Ngoài ra, tại hội nghị các đại biểu cũng dành thời gian trao đổi, thảo luận về các sản phẩm sẽ tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của đơn vị mình như: sản phẩm nhang Thái Hưng, Thanh Trà Hương Vân, bánh gói Huê Trần,...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Viết Hà – TUV, Phó Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà đề nghị Phòng Kinh tế bám sát chỉ đạo của Sở, hướng dẫn tận tình cho các cơ sở, địa phương về thủ tục, hồ sơ và các sản phẩm. Đối với các xã, phường xem xét, rà soát tối thiểu phải có một sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trong năm 2023.

Quang cảnh tại Hội nghị 

thuathienhue.gov.vn (CTV)
 Bản in]