Triển khai dự án hỗ trợ tiếp cận dịch vụ cho người khuyến tật tại tỉnh Thừa Thiên Huế
  
Cập nhật:07/11/2019 11:28:05 SA
Sáng ngày 7/11, Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Văn phòng quốc gia CBM Việt Nam tổ chức buổi hội thảo giới thiệu và xây dựng kế hoạt hoạt động dự án “Hỗ trợ tiếp cận dịch vụ POAD và các dịch vụ liên quan cho phụ nữ, nam giới, trẻ em gái và trẻ em bị suy giảm thể lực” tại Thừa Thiên Huế.

Dự án “Hỗ trợ tiếp cận dịch vụ POAD và các dịch vụ liên quan cho phụ nữ, nam giới, trẻ em gái và trẻ em bị suy giảm thể lực” thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế có tổng nguồn kinh phí 7,265 tỷ đồng, do tổ chức Christoffel-Blindenmission Christian Blind Mission e.V.(CBM/CHLB Đức) tài trợ, thời gian thực hiện 4 năm (2019 - 2022).

Mục tiêu của dự án là giúp người khuyết tật vận động tại tỉnh Thừa Thiên Huế được hỗ trợ tiếp cận sử dụng dịch vụ về dụng cụ trợ giúp và chỉnh hình với sự hỗ trợ của y tế toàn diện, công bằng và chất lượng. Qua đó, cải thiện chất lượng cuộc sống cho những người khuyết tật và những người có nguy cơ bị khuyết tật, bên cạnh đó giúp nâng cao năng lực cho đội ngũ kỹ thuật viên phục hồi chức năng tại các bệnh viện, tuyến y tế cơ sở và hoàn thiện hệ thống quản lý sức khỏe, phục hồi chức năng cho người khuyết tật trên phạm vi toàn tỉnh   

Dự án sẽ tập trung vào 4 hoạt động chính, gồm: Khảo sát kiến thức, thái độ và thực hành của người khuyết tật vận động và gia đình của họ; đánh giá năng lực; đào tạo nhân viên y tế thực hiện các dịch vụ phục hồi chức năng; nâng cấp cơ sở và thiết bị đối với phục hồi chức năng. Trợ cấp cho người khuyết tật nghèo đến chữa trị tại bệnh viện; thực hiện chiến dịch truyền thông nhận thức về dịch vụ phục hồi chức năng cho người khuyết tật; tạo điều kiện người khuyết tật sản xuất sản phẩm cung cấp xã hội. Tổ chức các hoạt động vận động tuyên truyền chính sách hỗ trợ người khuyết tật; giới thiệu những kinh nghiệm hỗ trợ người khuyết tật; đào tạo nhân viên y tế thôn tổ; chuẩn hóa phần mềm quản lý người khuyết tật.

Giám đốc Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế, Bác sĩ CKII  Nguyễn Quang Hiền cho biết, tại tỉnh Thừa Thiên Huế, số lượng người khuyết tật vận động cần được hỗ trợ và chăm sóc là khá nhiều, do đó dự án này sẽ mang lại hiệu quả thiết thực cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh trong cải thiện cuộc sống và hòa nhập tốt với cộng đồng. Bên cạnh đó, trên cơ sở kết quả của dự án sẽ là sơ sở để đơn vị kêu gọi các tổ chức phi chính phủ khác tiếp tục tham gia hỗ trợ cho những người khuyết tật tại tỉnh Thừa Thiên Huế.


Toàn cảnh buổi hội thảo giới thiệu dự án 

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]