Triển khai đồng bộ các giải pháp về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội
  
Cập nhật:12/01/2019 5:08:46 CH
Tăng cường các buổi đối thoại phổ biến chính sách BHXH và BHTN cho người lao động trong doanh nghiệp
Tăng cường các buổi đối thoại phổ biến chính sách BHXH và BHTN cho người lao động trong doanh nghiệp
Năm 2018, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã thực hiện đồng bộ các giải pháp về chuyên môn và phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, chính quyền và đoàn thể nên các chỉ tiêu cơ bản về phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), thu và giảm nợ đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đây là cơ sở để Bảo hiểm xã hội tỉnh triển khai, hiệu quả cải cách chính sách bảo hiểm xã hội theo Nghị quyết 28-NQ/TW khóa XII của Đảng.

Đến cuối năm 2018, toàn tỉnh có 122.806 người tham gia BHXH, chiếm trên 24% so với lực lượng lao động trong tuổi của toàn tỉnh; trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc là 119.409 người, tăng 4% so với năm 2017; số người tham gia BHXH tự nguyện là 3.300 người, tăng gần 200%; số người tham gia BHTN là 105.549 người, tăng 4,5%. Đặc biệt, số người tham gia BHYT là 1.145.476 người, tăng 2% so với năm 2017 đưa diện bao phủ BHYT đạt 98,7% so với dân số toàn tỉnh, vượt 8% so với chỉ tiêu của Trung ương giao. Tổng thu các loại bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN) năm đạt 2.777 tỷ đồng, tăng  9,13% so với năm 2017. Tổng số chi trả các chế độ BHXH, BHTN trong năm gần 2 nghìn tỷ đồng.

Công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN hàng tháng đảm bảo an toàn và kịp thời cho các đối tượng. Việc rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động quản lý theo quy định của pháp luật cũng đã hoàn thành với 118.560 sổ BHXH đã giao cho người lao động. Công tác quản lý các hoạt động khám, chữa bệnh BHYT được tăng cường, hạn chế tình trạng lạm dụng, trục lợi và lãng phí quỹ BHYT tại các cơ sở KCB. Năm 2018, toàn tỉnh có khoảng 2,66 triệu lượt người KCB BHYT với tổng chi phí KCB ước đạt hơn 1.412 tỷ đồng, vượt dự toán chi trong năm khoảng hơn 200 tỷ đồng (vượt hơn 17%).

Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục được đẩy mạnh. Ngành BHXH đã thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trên một số lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN; hoàn thiện, đẩy mạnh kết nối cơ sở dữ liệu về bảo hiểm với các hệ thống cơ sở dữ liệu có liên quan nhằm phục vụ tốt công tác thực hiện chính sách và phương pháp quản lý tiên tiến trong tổ chức thực hiện BHXH, BHTN. Nhờ đó, quyền lợi của người tham gia được đảm bảo và ngày càng mở rộng, góp phần bảo đảm ổn định chính trị - xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh...


Bảo hiểm xã hội tỉnh tăng cường tuyên truyền và hỗ trợ các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội 

Bảo hiểm xã hội là một trong những trụ cột chính của chính sách an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm ổn định xã hội. Năm 2019, Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020; đặc biệt là Kế hoạch số 87-KH/TU ngày 01/11/2018 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 202/KH-UBND ngày 07/12/2018 của UBND tỉnh về triển khai Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, ngành Bảo hiểm xã hội sẽ chủ động tham mưu các cấp trong việc cụ thể hoá các chủ trương, chính sách pháp luật về Bảo hiểm xã hội phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương gắn với việc thực hiện và hoàn thiện chính sách về chế độ tiền lương, việc làm, chính sách người có công với cách mạng và các chính sách, pháp luật trong các lĩnh vực có liên quan khác.

Bên cạnh đó, tập trung rà soát, nắm chắc các nhóm đối tượng để có giải pháp tuyên truyền, vận động phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện đến từng hộ gia đình, từng địa bàn, cụm dân cư. Đồng thời, đẩy mạnh việc đơn giản hóa, điện tử hóa giải quyết thủ tục hành chính, phấn đấu hầu hết các dịch vụ công phổ biến, liên quan đến tổ chức, cá nhân sẽ được cung cấp ở mức độ 3; một số dịch vụ công thực hiện mức độ 4 như  thanh toán lệ phí trực tuyến, nhận hồ sơ và trả kết quả trực tuyến hoặc gửi qua mạng sẽ được triển khai thực hiện. 

Phó giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Nguyễn Xuân Tiếu cho biết, thời gian tới, Ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ chú trọng và thực hiện kịp thời, hiệu quả các chính sách BHXH và BHTN gắn với chính sách việc làm để giúp doanh nghiệp duy trì sản xuất, kinh doanh, bảo đảm việc làm cho người lao động, giảm thiểu tình trạng thất nghiệp và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động.  Đồng thời, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về Bảo hiểm xã hội; nhất là đối với các hành vi trốn đóng, nợ đóng, gian lận, trục lợi Bảo hiểm xã hội và tình trạng lạm dụng việc KCB, gây lãng phí quỹ BHYT nhằm giảm vượt dự toán chi quỹ BHYT so năm 2018...

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]