Tổng kết công tác DS-KHHGĐ năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019
  
Cập nhật:10/01/2019 6:51:24 CH
Nhiều cá nhân và tập thể được khen thưởng tại hội nghị
Nhiều cá nhân và tập thể được khen thưởng tại hội nghị
Chiều ngày 10/01, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác DS-KHHGĐ năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung dự và chỉ đạo hội nghị.

Trong năm 2018, các chỉ tiêu về DS-KHHGĐ trên địa bàn tỉnh đạt và vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể: giảm sinh đạt 0,21% (vượt kế hoạch); tỷ lệ tăng dân số tự nhiên đạt 1,08 (đạt KH); Tỷ số giới tính khi sinh là 112,6 bé trai/100 bé gái (vượt KH) và tỷ lệ các cặp vợ chồng áp dụng biện pháp tránh thai là 71,5% (đạt KH)...  Riêng tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên không đạt kế hoạch (tỷ lệ 14,2%)

Bên cạnh đó, ngành DS-KHHGĐ cũng đã thường xuyên tổ chức tốt công tác cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình; tư vấn, khám sức khỏe tiền hôn nhân tại cộng đồng; tầm soát, chuẩn đoán trước sinh, sàng lọc sơ sinh; truyền thông thay đổi hành vi về DS-KHHGĐ; xây dựng mô hình “Xã, phường, cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên”.

Trong năm 2019, ngành DS-KHHGĐ tiếp tục đặt mục tiêu duy trì mức giảm sinh, giảm nhanh tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên; tập trung thực hiện nâng cao chất lượng dân số; đặc biệt kiểm soát, giảm mất cân bằng giới tính khi sinh, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Đẩy mạnh hoạt động truyền thông gắn liền với việc cung cấp đầy đủ dịch vụ chăm sóc SKSS-KHHGĐ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung đánh gia cao kết quả mà ngành DS-KHHGĐ đạt được trong năm qua. Các hoạt động mô hình, đề án nâng cao chất lượng dân số, điều chỉnh cơ cấu dân số đã được chú trọng triển khai và đạt hiệu quả cao. Năm 2019 là năm thứ tư của kế hoạch 05 năm thực hiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016 - 2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị toàn ngành cần tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo về công tác dân số; tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về dân số; đề cao tính gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện chính sách dân số, xây dựng gia đình văn hóa, hạnh phúc. Bên cạnh đó tập trung đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, thực hiện chuẩn hóa đội ngũ cán bộ dân số các cấp; Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá nhằm rút kinh nghiệm triển khai có hiệu quả các chương trình.

Dịp này, nhiều cá nhân và tập thể đã được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công DS – KHHGĐ năm 2018 và thực hiện tốt mô hình cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên.     

       

                          Khen thưởng cho các đơn vị thực hiện tốt mô hình cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên                                   

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]