Tọa đàm về dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam
  
Cập nhật:30/06/2020 2:44:40 CH
Trung tướng Nguyễn Hải Hưng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh phát biểu tại buổi tọa đàm
Trung tướng Nguyễn Hải Hưng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh phát biểu tại buổi tọa đàm
Sáng ngày 30/6, tại thành phố Huế, Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội khóa XIV tổ chức hội nghị tọa đàm về dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam. Thượng tướng Võ Trọng Việt, UVBCHTWĐ, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh; Trung tướng Nguyễn Hải Hưng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh chủ trì hội nghị. Về phía lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Ngọc Thọ.

Đặt vấn đề tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh cho rằng, việc lấy tên của dự thảo Luật là Luật Biên phòng Việt Nam trên cơ sở Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia” đã xác định: “Hoàn thiện cơ chế, chính sách, hệ thống pháp luật về xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia phù hợp với thực tiễn, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, minh bạch, cập nhật luật pháp quốc tế; xác định rõ phạm vi, trách nhiệm, dễ thực hiện, có tính khả thi cao, phát huy sức mạnh của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, các lực lượng vũ trang nhân dân trong xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Sớm ban hành Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thực hiện” và thực hiện Nghị quyết số 78/2019/QH14 ngày 11/6/2019 của Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu tập trung tham luận vào các nội dung như: một số vấn đề về dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam; vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, cơ chế phối hợp hoạt động của lực lượng bộ đội biên phòng và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân, thực thi nhiệm vụ biên phòng. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân thực thi nhiệm vụ biên phòng.

Việc dự thảo Luật lấy tên gọi là Luật Biên phòng Việt Nam sẽ giải quyết được những vấn đề về thể chế hóa được đầy đủ mục tiêu, quan điểm, phương châm chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, thể hiện toàn diện, đầy đủ nguyên tắc thực thi nhiệm vụ biên phòng, chính sách Nhà nước và nhiệm vụ biên phòng trong tình hình mới. Khắc phục được những hạn chế, bất cập sau khi tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh bộ đội biên phòng, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và tạo cơ sở pháp lý vững chắc trong xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân, xây dựng công trình biên giới, đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và bố trí dân cư ở khu vực biên giới...


Các đại biểu tham dự buổi tọa đàm

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]