Thường trực Tỉnh ủy giao ban với Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh quý I/2020
  
Cập nhật:25/03/2020 2:28:02 CH
Chiều ngày 24/3, đồng chí Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị giao ban quý I/2020 với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh.

Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị về những kết quả đã đạt được trong quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2020; đồng thời, đề xuất, kiến nghị một số tồn tại, khó khăn, vướng mắc hiện nay. Đồng chí Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao những nỗ lực của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ, chương trình năm 2020. Nổi bật là đã tích cực tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW, ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045; tổ chức các hoạt động chăm lo và hỗ trợ tết cho  người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trong dịp đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; vận động đoàn viên, hội viên tham gia tuyển quân năm 2020 và tham gia tuyên truyền, phòng, chống dịch Covid-19…

Phát huy những kết quả đạt được trong những tháng đầu năm, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong đó, cần tập trung tổ chức tốt việc thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của đại hội cấp trên trực tiếp và Đại hội XIII của Đảng, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, hiệu quả, phát huy trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Đồng thời, với chức năng, nhiệm vụ cụ thể, Mặt trận và các đoàn thể cần triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 54-NQ/TW, ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với những sản phẩm cụ thể.

Bên cạnh đó, quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Thông báo kết luận 172-TB/TW, ngày 21/3/2020 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Phát huy vai trò nòng cốt của hội viên, đoàn viên các đoàn thể, chủ động, sẵn sàng phối hợp, đáp ứng lực lượng khi có yêu cầu, cùng với cả hệ thống chính trị tham gia phòng, chống dịch Covid-19. Tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội với những cách làm hay, sáng tạo, thích ứng kịp thời với những khó khăn hiện nay để không bị động, bất ngờ nhằm hoàn thành tốt mọi kế hoạch, nhiệm vụ năm 2020. Thường xuyên sâu sát cơ sở, nắm và phản ánh kịp thời tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên, nhân dân.

 

www.thuathienhue.gov.vn(CTV)
 Bản in]