Thị ủy Hương Trà: Hội nghị lần thứ 15 - khóa XII mở rộng
  
Cập nhật:04/12/2018 1:33:11 CH
Ngày 4/12, Thị ủy Hương Trà tổ chức hội nghị lần thứ 15, khóa XIII mở rộng nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018, bàn và thông qua Nghị quyết phát triển kinh tế xã hội năm 2019.

Năm 2018, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thị xã Hương Trà đạt được nhiều thành tựu nổi bật.  Có 16/18 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, giá trị sản xuất các ngành kinh tế  ước thực hiện 6.725 tỷ đồng, đạt 99,8% so với kế hoạch, tăng 15,2% so với năm 2017. Tổng thu ngân sách địa phương 256,15 tỷ đồng, đạt 103,43% so với dự toán tỉnh giao, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 1.450 tỷ đồng, bằng 90,6% so với kế hoạch. Lĩnh vực nông nghiệp được mùa với năng suất lúa đạt 61,12 tạ/ héc ta, cao nhất từ trước đến nay; văn hóa xã hội phát triển khá toàn diện, năm 2018 có thêm 7 trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn đạt 44/64 trường, chiếm tỷ lệ 68,75%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,8%.  Hội nghị cũng đã dành nhiều thời gian thảo luận, tập trung phân tích làm rõ nguyên nhân dẫn đến 2 chỉ tiêu chưa đạt đó là: tốc độ tăng giá trị sản xuất và tổng vốn đầu tư toàn xã hội, trên cơ sở đó, đề xuất những giải pháp thực hiện trong năm 2019.

Với mục tiêu "huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững". Năm 2019, thị xã Hương Trà đề ra 18 chỉ tiêu và 2 chương trình trọng điểm, trong đó gồm một số chỉ tiêu chủ yếu như: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 15,5%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội 1.800 tỷ đồng; tổng sản lượng lương thực có hạt 36.500 tấn; tổng thu ngân sách 278 tỷ đồng; phấn đấu thu nhập bình quân đầu người 44 triệu đồng/người/năm; phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo trong năm 0,4%; tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia 46 - 47 trường, đạt tỷ lệ 72 - 73% và 02 chương trình kinh tế trọng điểm gồm: Chương trình phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới; chương trình phát triển dịch vụ - du lịch.

www.thuathienhue.gov.vn (CTV)
 Bản in]