Thành ủy Huế: Hội nghị Báo cáo viên tháng 9
  
Cập nhật:19/09/2019 10:24:11 SA
Chiều 18/9, Ban Tuyên giáo Thành ủy Huế tổ chức Hội nghị Báo cáo viên cơ sở thành 9/2019 với sự tham dự đông đủ các đồng chí báo cáo viên cơ sở của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Thành ủy Huế.

Tại Hội nghị, các báo cáo viên đã được nghe đồng chí Nguyễn Xuân Hòa, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Huế truyền đạt những kết quả nổi bật về Kinh tế xã hội của đất nước cũng như địa phương 9 tháng đầu năm 2019, thông báo tình hình thời sự về biển Đông trong thời gian gần đây, quan điểm đấu tranh và định hướng thông tin trong thời gian sắp tới.

Các đại biểu tham dự hội nghị cũng được tiếp cận các tài liệu, đề cương tuyên truyền gồm: Báo cáo Kết quả 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 3 năm thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị của Thành phố Huế; Các Kế hoạch của Thành ủy Huế gồm: Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Kế hoạch thực hiện Kết luận 52-KL/TW ngày 13/8/2019 của Ban bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước; Kế hoạch thực hiện Kết luận 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa và Hội nhập quốc tế.

Ngoài ra, các báo cáo viên của thành phố còn được phổ biến: Nghị  quyết số 16 của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020 và những năm tiếp theo, các thông tin mới của thành phố trong Bản tin Thành phố Huế tháng 9/2019 do Thành ủy Huế phát hành.

www.thuathienhue.gov.vn (CTV)
 Bản in]