Thành phố Huế: Trao Kỷ niệm chương “ Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù, đày”
  
Cập nhật:26/02/2020 3:16:13 CH
Sáng 26/02, Sở Nội vụ - Sở Lao động, thương binh, xã hội – UBND thành phố Huế phối hợp tổ chức Lễ trao tặng Kỷ niệm chương “ Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù, đày” của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân đang sinh sống trên địa bàn thành phố.

Trong đợt này, theo Quyết định 1341/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ đã trao tặng Kỷ niệm chương “ Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù, đày” cho 05 cá nhân thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế, gồm: Bà Lê Thị Vững (nguyên quán huyện Phú Lộc); ông Nguyễn Quang Minh (nguyên quán huyện Phong Điền); ông Phan Thành Tuấn (nguyên quán thị xã Hương Thủy); bà Võ Thị Sen (nguyên quán huyện Phú Vang); bà Lê Thị Thùy Hoa (nguyên quán thị xã Hương Thủy). Hiện nay, 5 cá nhân trên đều ở tại thành phố Huế.

Tại buổi lễ, lãnh đạo các Sở ngành có liên quan, UBND thành phố Huế đã Trao kỷ niệm chương “ Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù, đày” và một lần nữa ghi nhận những đóng góp to lớn của các chiến sĩ đã nêu cao tinh thần kiên trung bất khuất, góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp Cách mạng giải phóng dân tộc.

Ông Trương Đình Hạnh – Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế nhấn mạnh, thời gian qua, dù tuổi cao sức yếu nhưng các chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày trong 2 cuộc kháng chiến đã luôn phát huy lòng dũng cảm và ý chí cách mạng son sắc, những chiến sĩ kiên trung ngày ấy nay tiếp tục tham gia công cuộc bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, cống hiến trí tuệ, công sức cho quê hương trong thời bình. Kỷ niệm chương là phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân trao tặng, nhằm động viên các chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù, đày tiếp tục nêu cao gương sáng, đóng góp sức mình vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hôm nay.

www.thuathienhue.gov.vn (CTV)
 Bản in]