Thành phố Huế: Ký kết hợp đồng đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT đối tượng tự đóng năm 2021
  
Cập nhật:28/01/2021 2:57:30 CH
Tại lễ ký kết
Tại lễ ký kết
Sáng nay 27/01/2021, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế và UBND thành phố Huế phối hợp tổ chức Lễ Ký kết hợp đồng đại lý thu bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) đối tượng tự đóng năm 2021. Đến dự có ông Nguyễn Xuân Tiếu – Phó Giám đốc BHXH tỉnh; ông Trương Đình Hạnh – Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế.

Năm 2020 vừa qua, BHXH tỉnh luôn chủ động phối hợp với UBND thành phố Huế, UBND các phường triển khai nhiều biện pháp đồng bộ nhằm phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT trên địa bàn. Trong năm 2020, các đại lý thu UBND các phường của thành phố đã vận động được 80.013 người tham gia BHYT hộ gia đình (đạt 102,1% kế hoạch); 907 người tham gia BHXH tự nguyện (tăng 667 người so với năm 2019, đạt 98,9% kế hoạch). Ngoài ra, có 13/27 phường ở thành phố Huế đạt và vượt kế hoạch về thu BHXH tự nguyện.

Về công tác tuyên truyền, BHXH tỉnh phối hợp với UBND các phường tăng cường tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở; vận động, tuyên truyền trực tiếp người dân, các khu dân cư, nơi công cộng, hộ gia đình để tư vấn, hỗ trợ, vận động các đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Một số phường có mạng lưới nhân viên đại lý thu rộng khắp đến từng tổ dân phố như phường Thuận Lộc… Hầu hết các đại lý thu đã tổ chức các Điểm thu để thực hiện thu tiền và phát hành thẻ BHYT, cấp số BHXH cho người tham gia đúng quy định của BHXH Việt Nam…

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại như: Tình trạng cấp thẻ BHYT, sổ BHXH cho người tham gia còn chậm do mất nhiều thời gian chờ phê duyệt cấp mã số BHXH từ BHXH Việt Nam; việc hoàn thành chỉ tiêu thu BHXH tự nguyện, BHYT do thành phố giao chưa được lãnh đạo UBND một số phường và đại lý thu coi trọng; nhân viên các đại lý thu hầu hết hoạt động kiêm nhiệm nên chưa đầu tư nhiều thời gian cho công tác tuyên truyền, vận động đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT…

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, BHXH tỉnh và UBND thành phố Huế đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội để tạo hiệu ứng lan tỏa các thông điệp truyền thông, lợi ích của các chính sách BHXH tự nguyện, BHYT. Hướng dẫn, hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số. Kiện toàn và bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao cho đội ngũ nhân viên đại lý thu, đảm bảo về số lượng, chất lượng…

Tại buổi lễ, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Nguyễn Xuân Tiếu và Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trương Đình Hạnh đã chứng kiến Lễ Ký kết hợp đồng đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT đối tượng tự đóng trên địa bàn thành phố năm 2021.

thuathienhue.gov.vn (CTV)
 Bản in]