Thành phố Huế: Hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo
  
Cập nhật:26/11/2020 2:07:58 CH
Sáng nay 26/11, Ban tôn giáo tỉnh (Sở nội vụ) phối hợp UBND thành phố Huế tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, địa phương của thành phố. Đến dự có các đồng chí Trương Đình Hạnh – Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế; Nguyễn Văn Lập – Trưởng Ban tôn giáo tỉnh.

Tại hội nghị, các học viên được nghe khái quát tình hình tín ngưỡng, tôn giáo và những vấn đề nổi lên trên địa bàn tỉnh, thành phố. Nghe tình hình đất đai liên quan đến tôn giáo và được quán triệt 04 chuyên đề, gồm: Đạo Cao đài và công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của Đạo Cao Đài; Công giáo và công tác quản lý nhà nước đối với Công giáo; Một số nét cần quan tâm đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay; Đạo Tin Lành và công tác quản lý nhà nước đối với Đạo Tin Lành.

Thông qua hội nghị nhằm giúp các học viên nắm vững hơn các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác tôn giáo. Nâng cao kỹ năng nhằm thực hiện tốt công tác tôn giáo trên địa bàn. Qua đó, phát huy vai trò của tín ngưỡng, tôn giáo trong phát triển kinh tế- xã hội, đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo của người dân.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]