Tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2019
  
Cập nhật:24/07/2019 9:12:42 SA
Đồng chí Nguyễn Thái Sơn - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu khai mạc lớp tập huấn
Đồng chí Nguyễn Thái Sơn - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu khai mạc lớp tập huấn
Ngày 22/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2019 cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, các đảng bộ trực thuộc, các đoàn thể chính trị xã hội, đội ngũ giảng viên Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thái Sơn - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Thái Sơn - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: Các chuyên đề được tập huấn tại khóa học là những kiến thức có tính khái quát cao, cơ bản và cần thiết nhằm giúp đội ngũ cán bộ tuyên giáo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, mong muốn các học viên cần tích cực, nghiêm túc học tập, chấp hành tốt nội quy lớp học; tăng cường trao đổi, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện công tác tuyên giáo tại cơ quan, đơn vị.

Trong thời gian 6 ngày, các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu các chuyên đề: Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; Công tác giáo dục lý luận chính trị, tổng kết thực tiễn nghiên cứu lý luận trong tình hình mới và định hướng nội dung đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Một số nội dung về kỹ năng, nghiệp vụ liên quan đến công tác lý luận chính trị; Đổi mới và tăng cường công tác tham mưu khoa giáo trong lĩnh vực tuyên giáo; Đạo đức y tế và cách mạng 4.0 trong y học.

 

 

www.thuathienhue.gov.vn(CTV)
 Bản in]