Tấp huấn công tác hộ tịch, nuôi con nuôi và bồi thường Nhà nước
  
Cập nhật:18/10/2019 10:53:04 SA
Sáng ngày 18/10, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu về nghiệp vụ công tác hộ tịch, nuôi con nuôi và bồi thường Nhà nước năm 2019 cho gần 200 cán bộ là chuyên viên phòng Tư pháp và cán bộ Tư pháp - Hộ tịch 152 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian 01 ngày, các báo cáo viên của Sở Tư pháp đã hướng dẫn nghiệp vụ về công tác hộ tịch, nuôi con nuôi, chứng thực, hộ tịch và bồi thường Nhà nước, gồm: kỹ năng trong công tác giải quyết nuôi con nuôi trong nước, công tác chứng thực, hộ tịch trên địa bàn tỉnh và hướng dẫn cài đặt, sử dụng phần mềm trong công tác tư pháp.

Hội nghị cũng dành thời gian trao đổi nghiệp vụ Tư pháp - Hộ tịch về công tác đăng ký và quản lý hộ tịch và đăng ký nuôi con nuôi theo Nghị định 24/2019/NĐ-CP, ngày 05/3/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP, ngày 21/3/2011 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi. Đồng thời các cán bộ, chuyên viên cũng đã thảo luận về những tình huống vướng mắc phát sinh trong quá trình thực thi nhiệm vụ tại cơ sở.


Toàn cảnh hội nghị tập huấn

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]