Sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2019
  
Cập nhật:11/07/2019 9:35:32 SA
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc
Sáng ngày 10/7/2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 2, khóa IX để sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và đề ra chương trình phối hợp thống nhất hành động 6 tháng cuối năm 2019. Đến dự Hội nghị có đồng chí: Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Trong sáu tháng đầu năm 2019, công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp triển khai đồng bộ, có nhiều đổi mới và hiệu quả thiết thực, nổi bật là việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, việc thực hiện các chương trình an sinh xã hội, vì người nghèo đã góp phần động viên nhân dân ổn định cuộc sống; dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong công tác dân tộc, công tác tôn giáo được đổi mới và nâng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đặc biệt Mặt trận Tổ quốc các cấp đã triển khai các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong các tầng lớp nhân dân đã được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực.         

Trên cơ sở những kết quả đạt được, Hội nghị cũng đã tập trung thảo luận, phân tích, làm rõ những giải pháp để thực hiện chương trình công tác của Mặt trận trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà đánh giá cao hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp đã đạt được nhiều kết quả tích cực; thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; khối đại đoàn kết toàn dân không ngừng được tăng cường và phát huy, qua đó góp phần quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị, trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các chương trình phát trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; vận động nhân dân trong việc thực hiện chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính trên địa bàn. Không ngừng củng cố, mở rộng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội.

Hội nghị cũng đã tham gia góp ý dự thảo Quy chế hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận.

www.thuathienhue.gov.vn(CTV)
 Bản in]