Sở VHTT tỉnh Thừa Thiên Huế và Trại giam Bình Điền ký kết phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ; thể dục, thể thao
  
Cập nhật:26/11/2020 2:00:09 CH
Thực hiện Chương trình số 3229/Ctr-BVHTTDL-BCA ngày 03/9/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch và Bộ Công an về phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, thư viện trong trại giam, trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, giai đoạn 2020 - 2025, chiều 25/11, Sở VHTT tỉnh Thừa Thiên Huế và Trại giam Bình Điền (Cục C10- Bộ Công an) đã tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ; thể dục, thể thao; thư viện, điện ảnh giai đoạn 2020 - 2025.

Trên cơ sở kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được giữa hai đơn vị trong những năm trước, Sở VHTT tỉnh Thừa Thiên Huế và Trại giam Bình Điền đã thống nhất ký kết kế hoạch thực hiện nhiều nội dung trong giai đoạn 2020 – 2025, trong đó các hoạt động được ký kết thực hiện gồm: Tuyên truyền và thực hiện các hoạt động văn hóa, văn nghệ; thể dục, thể thao; thư viện; chiếu phim phục vụ phạm nhân tại Trại giam Bình Điền. Kết nghĩa, giao lưu văn hóa, văn nghệ; thể dục, thể thao giữa đoàn viên, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức, người lao động của 2 đơn vị Sở VHTT và Trại giam Bình Điền. Hỗ trợ trang thiết bị, cơ sở vật chất để phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao; hỗ trợ tổ chức các chương trình văn hóa, nghệ thuật; thi đấu thể dục, thể thao… Tập huấn nghiệp vụ về dàn dựng, tổ chức các chương trình văn hóa nghệ thuật; nghiệp vụ tổ chức các giải thi đấu thể dục, thể thao; nghiệp vụ thư viện cho cán bộ, chiến sĩ Trại giam Bình Điền. Kiểm tra, giám sát và báo cáo Bộ VHTTDL và Bộ Công an về tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ phối hợp…

Chương trình kế hoạch phối hợp nói trên nhằm tăng cường sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ giữa 2 cơ quan, đơn vị trong việc thục hiện các hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi ngành để cùng nhau hoàn thành các nhiệm vụ được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Công an giao. Nâng cao năng lực tổ chức và phát triển văn hóa, văn nghệ; thể dục, thể thao; thư viện; điện ảnh của cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát quản lý trại giam nhằm đảm bảo an ninh; đồng thời, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần, rèn luyện sức khỏe cho phạm nhân.

Thông qua các hoạt động phối hợp để tạo môi trường giáo dục lành mạnh cho phạm nhân tích cực tham gia rèn luyện thể chất, tinh thần, hoàn thiện nhân cách, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục cải tạo và hòa nhập cộng đồng.

Sở Văn hóa và Thể thao đã phân công các nhiệm vụ cụ thể đối với từng phòng, ban trực thuộc triển khai chương trình ký kết nói trên. Cụ thể, Thư viện tổng hợp tỉnh sẽ đảm bảo số lượng và chất lượng sách luân chuẩn đến Trại giam Bình Điền 2 đợt/năm, hỗ trợ cán bộ của trại bố trí mặt bằng và sắp xếp giá sách phù hợp với điều kiện khai thác và chuẩn nghiệp vụ thư viện; phối hợp xây dựng “Tủ sách hướng thiện”, tổ chức các hoạt động giới thiệu sách, hội thi, giao lưu tuyên truyền, kể chuyện sách trong phạm nhân.

Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế phối hợp với Trường Trung cấp VHNT và Trung tâm Văn hóa- Điện ảnh tổ chức ít nhất một chương trình nghệ thuật chuyên nghiệp mỗi năm để phục vụ chiến sĩ và phạm nhân tại Trại giam Bình Điền nhân ngày lễ lớn hoặc theo đề nghị của Giám thị trại giam. Triển khai chiếu phim phục vụ cán bộ chiến sĩ và phạm nhân tại Trại giam Bình Điền trung bình 1 buổi chiếu/tháng.

Phòng Quản lý Thể dục thể thao có kế hoạch chủ trì phối hợp các đơn vị thuộc Sở tham mưu tổ chức các hoạt động giao lưu thể thao của đoàn viên, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức, người lao động của hai đơn vị Sở VHTT và Trại giam Bình Điền. Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp thể thao trực thuộc Sở tổ chức các hoạt động như bóng đá, quần vợt, cầu lông, bóng bàn, kéo co… cho phạm nhân đang học tập, cải tạo phù hợp với điều kiện quản lý, giam giữ, giáo dục tại Trại giam Bình Điền…

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]