Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021
  
Cập nhật:14/01/2021 8:46:03 SA
Các cá nhân và tập thể được nhận giây khen vì có thành tích xuất sắc trong năm 2020
Các cá nhân và tập thể được nhận giây khen vì có thành tích xuất sắc trong năm 2020
Chiều 13/1, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Cái Vĩnh Tuấn đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Ông Lê Bá Phúc – Phó giám đốc phụ trách Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, năm 2020 Sở đã tiếp nhận, giải quyết hơn 17.596 văn bản đến và phát hành hơn 5.275 văn bản, nhận 798 ý kiến chỉ đạo từ UBND tỉnh và đã thực hiện hoàn thành 743 ý kiến chỉ đạo. Hoàn thành danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2021. Sở đã hoàn chỉnh và lấy ý kiến các ngành “Đề án tổng thể về xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia, cập nhật cơ sở dữ liệu địa lý và bản đồ địa hình 1/2000; 1/5000 trên địa bàn tỉnh”.

Sở đã giao đất 20 dự án với tổng diện tích 38,4 ha; cho thuê đất 62 dự án với diện tích 242,7 ha. Thường xuyên rà soát, cập nhật các tổ chức có sử dụng đất mà chưa được thuê đất chuyển sang hình thức thuê đất đúng quy định Luật Đất đai 2013, kết quả đã chuyển sang hình thức thuê đất cho 39 Hợp tác xã sử dụng 53 khu đất với tổng diện tích 234,28 ha và thực hiện gia hạn sử dụng đất của các dự án thuê đất theo quy định báo cáo đề xuất UBND tỉnh.

Về công tác đấu giá thu tiền sử dụng đất, đến ngày 31/12/2020 là 786,61 tỷ đồng, đạt 76,7% so với kế hoạch điều chỉnh của UBND tỉnh; trong đó, quỹ đất đấu giá phân lô 505,456 /692,082 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất các dự án 171,740/171,750 tỷ đồng, thu  tiền thuê đất 1 lần 104,610/161,875 tỷ đồng và dự phòng hụt thu 4,801/0 tỷ đồng.

Để khai thác nguồn lực tài nguyên khoáng sản phục vụ kinh tế - xã hội, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ động tham mưu và tổ chức đấu giá thành công 19 vị trí quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản đã được UBND tỉnh phê duyệt (đất sét làm gạch, ngói 4 khu vực; đất làm vật liệu san lấp 9 khu vực; cát, sỏi làm VLXD thông thường 2 khu vực; cát nội đồng làm VLXD thông thường 1 khu vực; đá làm VLXD thông thường: 2 khu vực; than bùn 1 khu vực).

Thực hiện đầy đủ việc quan trắc, giám sát môi trường định kỳ theo kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt, cụ thể 49 điểm quan trắc không khí, tần suất 2 tháng/lần, 100 điểm nước mặt, tần suất 2 tháng/lần; 15 điểm nước thải, tần suất 3 tháng/lần; 11 điểm quan trắc chất lượng nước biển ven bờ (trong đó 7 điểm với tần suất 3 tháng/lần và 4 điểm tại các bãi tắm với tần suất 1 tháng/lần); 19 điểm quan trắc chất lượng nước dưới đất, tần suất 3 tháng/lần; 18 điểm quan trắc môi trường đất, tần suất 6 tháng/lần; 24 điểm trầm tích, tần suất 2 tháng/lần.

Năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực thực thi pháp luật, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; rà soát đánh giá tình hình thực thi pháp luật, xác định những tồn tại, hạn chế, kịp thời tham mưu chỉ đạo giải quyết những khó khăn vướng mắc; khai thác tối đa nguồn lực tài nguyên và môi trường nhằm tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021 – 2025.

Cụ thể, phấn đấu đạt 100% số thửa đất được kê khai đăng ký quyền sử dụng đất. 100% xã, phường, thị trấn hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Tỷ lệ diện tích được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cá nhân đạt 98,56%, tổ chức đạt 100%. Hoàn thành việc công khai thông tin đất đai của cá nhân, tổ chức trên môi trường mạng trước 30/6/2021. Thu tiền sử dụng đất 800 tỷ đồng; 100% số xã, phường, thị trấn triển khai các mô hình thu gom và xử lý chất thải  rắn sinh hoạt; 100% cơ sở thuộc đối tượng giám sát chất thải hoàn thành việc lắp đặt hệ thống quan trắc, giám sát tự động theo Quy định tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ. Tổ chức đấu giá từ 15 đến 17 khu vực khoáng sản đã được UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch và kế hoạch đấu giá... Ngoài ra tiếp tục duy trì các hoạt động liên quan đến phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, chống rác thải nhựa.

Chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Cái Vĩnh Tuấn  ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh dù trải qua một năm khó khăn trên nhiều phương diện. Trong đó có công tác cải cách hành chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”...

“Dự báo năm 2021 tình hình vẫn còn phức tạp, biến đổi khí hậu bất thường..., đề nghị ngành Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác rà soát các thủ tục hành chính, tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, nhất là việc kết nối tất cả các xã. Tăng cường thanh tra kiểm tra các dự án, đặc biệt là các mỏ đất mỏ đá, những nơi ô nhiễm, phối hợp chặt chẽ với các địa phương để rà soát quỹ đất. Đồng thời kiện toàn bộ máy nhân sự. Tất cả đều hướng đến mục tiêu không chỉ trong ngành TN&MT mà còn góp phần đưa Thừa Thiên Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương...”, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Cái Vĩnh Tuấn  nhấn mạnh.

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]