Quảng Điền tổng kết 20 năm Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc
  
Cập nhật:25/05/2023 9:22:16 SA
Sáng ngày 25/5, Ủy ban MTTQ huyện Quảng Điền đã tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, giai đoạn 2003-2023; biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Dịp này, UBND huyện đã khen thưởng có 3 tập thể,5 cá nhân tiêu biểu và UBMTTQ huyện khen thưởng cho 6 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, giai đoạn 2003-2023.
Đồng chí Trần Quốc Thắng – TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Trần Quốc Thắng – TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại Hội nghị

Trong 20 năm qua, việc tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở các khu dân cư trên địa bàn huyện Quảng Điền được duy trì hằng năm, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Ngày hội thu hút được sự tham gia đông đảo của các tầng lớp Nhân dân, thực sự trở thành ngày hội toàn dân. Thông qua ngày hội, đã củng cố, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giáo dục cổ vũ truyền thống yêu nước, tăng cường đồng thuận xã hội; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, thuần phong mỹ tục, tình đoàn kết, nghĩa đồng bào ở mỗi cộng đồng dân cư; phát huy vai trò tự quản của mỗi cộng đồng dân cư; nhằm thắt chặt tình đoàn kết, vun đắp tình làng, nghĩa xóm, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước trong nhân dân, góp phần thực hiện tốt các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, Cuộc vận động “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng khu dân cư “Sáng, xanh, sạch, đẹp, trật tự trị an”… 

MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã huy động nhân dân hiến hơn 363.744m2 đất mở rộng đường giao thông; đóng góp hơn 60 nghìn ngày công; xây dựng, chỉnh trang, làm mới, bắt điện chiếu sáng, trồng hoa, cây xanh trên các tuyến đường kiểu mẫu... Các hoạt động vì người nghèo, an sinh xã hội, cứu trợ cũng được MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên triển khai sâu rộng và có sức lan tỏa tích cực. Kêu gọi ủng hộ xây dựng được 443 nhà “Đại đoàn kết” và hàng trăm nghìn suất quà, hỗ trợ an sinh xã hội cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Trần Quốc Thắng – TUV, Bí thư Huyện ủy đã đánh giá cao và ghi nhận những kết quả đạt được của Mặt trận các cấp trong huyện qua 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 – 2023, đồng thời định hướng một số nội dung để nâng cao chất lượng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết trong những năm tiếp theo.

Chủ tịch UBND huyện Quảng Điền khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong tổ chức
Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, giai đoạn 2003-2023

 

thuathienhue.gov.vn (CTV)
 Bản in]