Quảng Điền tổ chức kỳ họp HĐND huyện lần thứ 10 khóa X, nhiệm kỳ 2016 -2021
  
Cập nhật:08/07/2020 3:27:36 CH
Tại kỳ họp
Tại kỳ họp
Ngày 8 tháng 7 năm 2020, huyện Quảng Điền đã tổ chức kỳ họp HĐND huyện Quảng Điền khoá X, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa X đã đánh giá tình hình triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 cũng như tập trung bàn các nhiệm vụ trọng tâm khác, nhất là nghe ý kiến đóng góp tham gia thảo luận của các đại biểu HĐND huyện về việc thống nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện 6 tháng cuối năm 2020, công tác thu chi ngân sách trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm 2020. Trong 6 tháng đầu năm Quảng Điền đã tập trung chỉ đạo triển khai đề án Tái cơ cấu nông nghiệp tăng cường đẩy mạnh liên kết theo chuổi ía trị như đã liên kết công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp tỉnh triển khai sản xuất cánh đồng mẫu lơn. Duy trì và nhân rộng mô hình sản xuất lúa hữu cơ trong 6 tháng đầu năm, toàn huyện đã đưa vào sản xuất 5.682 cây trồng các loại, năng suất lúa đạt 65tạ/ha. Nền kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Trên lĩnh vực xây dựng nông thôn mới huyện đã có 10/10 xã đạt chuẩn hiện nay Huyện đang hoàn tất các thủ tục hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ ra quyết định công nhận.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung bàn những vấn đề, nội dung quan trọng, đặc biệt các đại biểu tập sẽ dành phần lớn thời gian để và trả lời chất vấn những vấn đề mà đại biểu cũng như cử tri trên địa bàn huyện quan tâm, đồng thời  các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đã bàn nhiều quyết sách, chương trình hành đồng phát triển kinh tế xã hội của huyện trong 6 tháng cuối năm 2020 nhằm đưa Quảng Điền phát triển ngày càng giàu đẹp.

www.thuathienhue.gov.vn (ctv)
 Bản in]