Quảng Điền tổ chức hội nghị phổ biến luật quốc phòng năm 2018
  
Cập nhật:23/07/2019 4:56:14 CH
Tại hội nghị
Tại hội nghị
Sáng 23/7, huyện Quảng Điền tổ chức Hội nghị phổ biến tập huấn Luật Quốc phòng năm 2018.

Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu tham dự hội nghị sẽ nghe các báo cáo viên trình bày về Luật Quốc phòng năm 2018. Theo đó, Luật Quốc phòng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08 tháng 6 năm 2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. Luật quy định nguyên tắc, chính sách, hoạt động cơ bản về quốc phòng; tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật, giới nghiêm; lực lượng vũ trang nhân dân; bảo đảm quốc phòng; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức; quyền và nghĩa vụ của công dân về quốc phòng.

Hội nghị nhằm phổ biến, quán triệt nâng cao kiến thức, nhận thức cho lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ các cơ quan, đơn vị trực thuộc về nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng năm 2018 và các nghị định quy định chi tiết thi hành luật, làm cơ sở triển khai, đảm bảo đồng bộ, thống nhất, hiệu quả trong toàn thể cán bộ công nhân viên chức trên địa bàn huyện.

www.thuathienhue.gov.vn (ctv)
 Bản in]