Quảng Điền sẵn sàng cho ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026
  
Cập nhật:07/05/2021 9:03:32 SA
Hội nghị tiếp xúc cử trị giữa Đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh, huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 với cử tri xã Quảng Thọ
Hội nghị tiếp xúc cử trị giữa Đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh, huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 với cử tri xã Quảng Thọ
Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 vào ngày 23/5/2021 trên địa bàn huyện diễn ra thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân, huyện Quảng Điền đã và đang tích cực chuẩn bị chu đáo các công việc, sẵn sàng cho ngày hội lớn.

Đến nay, công tác chuẩn bị bầu cử đã được các ngành, UBND các xã, thị triển khai tương đối đảm bảo theo tiến độ đề ra. việc lập danh sách cử tri, niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND các xã, thị trấn, nhà văn hóa các thôn, tổ dân phố, trụ sở các đơn vị lực lượng vũ trang đã được thực hiện theo đúng quy định và tiến độ đề ra. UBBC huyện đã ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Quảng Điền khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó: Tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu là 30 đại biểu; số người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân huyện là 51 người. Trước Hội nghị hiệp thương lần thứ ba đã có 6 người đã gửi đơn xin thôi ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 đến Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện. Đối với 11 xã, thị trấn trong huyện, đến ngày 16/4 đã hoàn thành hội nghị hiệp thương lần 3, với tổng số đại biểu do Hội nghị giới thiệu ứng cử là 473 người, để bầu 281 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, thị trấn, với cơ cấu và thành hợp lý đúng quy định của Luật bầu cử.

Công tác biên tập tiểu sử, danh sách của những người ứng cử được tiến hành kịp thời, đảm bảo chính xác để thực hiện in ấn, niêm yết theo luật định. UBBC huyện đã tổ chức 02 Hội nghị hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cho UBBC huyện, UBBC các xã, thị trấn và các tổ chức phụ trách bầu cử trên địa bàn toàn huyện với số lượng 590 người tham gia tập huấn. Đến nay, huyện Quảng Điên đã chuẩn bị xong 85 khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Tính đến cuối tháng 4-2021, toàn huyện có 71.752 cử tri, các đơn vị đã niêm yết xong danh sách cử tri tại trụ sở UBND cấp xã, nhà văn hóa cộng đồng, khu vực đông dân cư, các chợ, đơn vị lực lượng vũ trang. Đồng thời, thông báo rộng rãi danh sách cử tri, địa điểm niêm yết để nhân dân biết và kiểm tra.


Cử tri xã Quảng Thái tìm hiểu tiểu sử tóm tắc các ứng cử đại biểu quốc hội và HĐND các cấp

Những ngày này, trên khắp các tuyến đường của huyện Quảngg Điền, nơi nào cũng rộn ràng không khí chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026  sắp tới. Cờ Tổ quốc, cờ Đảng, các pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu được treo khắp các tuyến đường, khu dân cư, nơi công cộng, trụ sở các cơ quan, đơn vị... khiến lòng người càng thêm náo nức. Tại địa bàn xã Quảng Thái trên các nẻo đường, các nhà văn hóa, khu trung tâm xã đều được trang trí rực rỡ cờ hoa, băng rôn, biểu ngữ, pano tuyên truyền về cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Công tác tuyên truyền được chú trọng và triển khai với các hình thức đa dạng, phong phú. Cùng với tuyên truyền trực quan, Đài truyền thanh xã đã đẩy mạnh tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh xã. Hội nông dân xã và các đoàn thể cũng triển khai tuyên truyền thông qua các hội nghị của Ban Chấp hành, các buổi sinh hoạt chi hội... Thông qua các hoạt động tuyên truyền giúp hội viên, các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức trách nhiệm, hiểu rõ mục đích, ý nghĩa tầm quan trọng của cuộc bầu cử, nắm vững nội dung chủ yếu của Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND; quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử.

Để cuộc bầu cử diễn ra đúng luật, đạt kết quả cao nhất, ngoài công tác hiệp thương, lựa chọn người ứng cử đảm bảo cơ cấu, thành phần, số lượng và tiêu chuẩn, Ủy ban MTTQ xã Quảng Thái cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để mọi người dân, nhất là cử tri hiểu rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng của Quốc hội, của HĐND, cũng như nắm vững những nội dung chủ yếu của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, để lựa chọn, giới thiệu và bầu được những người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng vào cơ quan quyền lực Nhà nước. Công tác tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, lần thứ hai và lần thứ ba đã được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã tiến hành theo đúng quy định để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người ứng cử Đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026. Theo quy định, tổng số đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 được bầu là 25 đại biểu. Theo đó, số lượng đại biểu được giới thiệu ứng cử HĐND xã là 42 đại biểu.  Chất lượng đại biểu ứng cử HĐND được tiến hành chọn lọc kỹ. Các đại biểu được giới thiệu ra ứng cử là những người có đức, có tài, có uy tín trong cơ quan, đơn vị và cộng đồng dân cư. Đến thời điểm này công tác rà soát, lập và niêm yết danh sách cử tri được thực hiện đảm bảo thời gian quy định.

Trên cơ sở kế hoạch và chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện,  Trung tâm Văn hóa Thông tin – Thể thao huyện đã triển khai đồng bộ công tác thông tin tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó coi trọng tuyên truyền, phổ biến các thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, các nội dung liên quan đến pháp luật bầu cử trên các chương trình phát thanh của huyện, tuyên truyền trực quan bằng các pa nô, khẩu hiệu, tuyên truyền bằng xe lưu động. Qua đó, góp phần cổ vũ, động viên Nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, phát huy quyền làm chủ của công dân, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Bên cạnh đó liên tục từ ngày 5/5 đến ngày 13/5 UBMTTQVN huyện đã tổ chức các buổi gặp mặt tiếp xúc cử trị Đại biểu quốc hội, HĐND Tỉnh, huyện với cử tri trên địa bàn huyện để cử tri nắm bắt và thể hiện quyền dân chủ trong việc sáng suốt lựa chọn những người ưu tú vào Đại biểu Quốc hội và H ĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Với tinh thần trách nhiệm trong thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ được giao, Ủy ban MTTQ các cấp trong huyện luôn thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về bầu cử; sự chỉ đạo của Huyện ủy, Ủy ban Bầu cử  huyện, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Quảng Điền đã sẵn sàng cho ngày hội lớn gắn với công tác phòng chống dịch Covid -19” ông Phan Cảnh Ngưu – UVTV Huyện ủy – Trưởng Ban dân vân – Chủ tịch UBMTTQVN huyện khẳng định.

thuathienhue.gov.vn (CTV)
 Bản in]