Quảng Điền phát động phong trào thi đua xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh giai đoạn 2021 -2025
  
Cập nhật:28/01/2021 11:13:53 SA
Đồng chí Nguyễn Đình Đức, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy phát động phong trào
Đồng chí Nguyễn Đình Đức, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy phát động phong trào
Sáng 28/01, Huyện Ủy Quảng Điền đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt thôn, tổ dân phố để triển khai nhiệm vụ đầu nhiệm kỳ và phát động phong trào thi đua xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao và đô thị văn minh giai đoạn 2021 -2025.

Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo huyện, đồng chí Nguyễn Đình Đức, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã đánh giá cao vai trò của các đồng chí Bí thư Chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban mặt trận thôn, tổ dân phố trong công tác chung tay xây dựng nông thôn mới. Đến nay toàn huyện Quảng Điền đã có 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã được chọn làm điểm xã nông thôn mới nâng cao, huyện đã đạt 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới và đang để công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Nhiều yếu tố trên các lĩnh vực đạt và vượt kế hoạch đề ra, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Cơ sở kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư làm thay đổi bộ mặt nông thôn và đô thị trên địa bàn.

Bước vào năm 2021 và những năm tiếp theo huyện Quảng Điền sẽ tập trung vào 14 chỉ tiêu, 2 chương trình, 5 công trình dự án trọng điểm với 11 nhiệm vụ và 6 nhóm giải pháp cụ thể. Theo đó huyện sẽ tập trung chỉ đạo phát động phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, gắn xây dựng nông thôn mới với đô thị văn minh, kết nối du lịch, dịch vụ. Tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị ở cấp cơ sở, phát huy và trò tự quản của thôn xóm, tổ dân phố, tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự đảm bảo ổn định để phát triển.

Để thực hiện hoàn thành mục tiêu đã đề ra, lãnh đạo huyện đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể,  nhất là các đồng chí lãnh đạo các thôn, tổ dân phố tập trung thực hiện các nhóm giải pháp đó là: Tổ chức triển khai tốt công tác vận động, tuyên truyền về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao; xây dựng, triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua“xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao và đô thị văn minh ” với lộ trình, bước đi, việc làm và giải pháp cụ thể, phù hợp.

thuathienhue.gov.vn (CTV)
 Bản in]