Quảng Điền: lấy ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội XIV Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025
  
Cập nhật:26/03/2020 10:40:13 SA
Các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện tham gia ý kiến tại hội nghị
Các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện tham gia ý kiến tại hội nghị
Chiều ngày 24/3, huyện ủy Quảng Điền tổ chức hội nghị lấy ý kiến các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện qua các thời kỳ về đóng góp dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại hội nghị, đa số đại biểu đánh giá Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đã được Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Điền đầu tư và chuẩn bị chu đáo. Các ý kiến cho rằng, nội dung đánh giá sâu, đầy đủ và toàn diện kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ, sát đúng với thực tế của địa phương. Đặc biệt, nhiều đại biểu đóng góp ý kiến điều chỉnh một số chỉ tiêu để phù hợp với tình hình chung toàn tỉnh; bổ sung các giải pháp thực hiện các mục tiêu dự thảo báo cáo; cần xây dựng các giải pháp phù hợp thực tế địa phương, nhất là trong các lĩnh vực phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp, phát triển nông nghiệp bền vững…Để có lộ trình xây dựng huyện Quảng Điền phát triển nhanh và bền vững.

Ngoài ra, các đại biểu cũng đã góp ý chỉnh sửa nội dung báo cáo chính trị về phương châm hành động của huyện và các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, về xây dựng nông thôn mới cho phù hợp với điều kiện thực tế của huyện trong 5 năm tới.

Trên tinh thần lắng nghe và tiếp thu tối đa ý kiến của các đại biểu, Huyện ủy Quảng Điền ghi nhận sâu sắc những ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu. Thông qua hội nghị lần này, Ban thường vụ Huyện ủy  Quảng Điền sẽ chỉ đạo Tiểu Ban văn kiện Đại hội tiếp thu, nghiên cứu, chắt lọc các ý kiến đóng góp để chỉnh sửa, bổ sung cho dự thảo báo cáo và trình lên cấp trên phê duyệt .

www.thuathienhue.gov.vn (ctv)
 Bản in]