Quảng Điền hợp tác sản xuất với Tập đoàn Quế Lâm
  
Cập nhật:14/02/2020 9:32:07 SA
Tại buổi lễ, 2 bên đã ký biên bản thỏa thuận sản xuất và tiêu thu sản phẩm hữu cơ một cách lâu dài và bền vững
Tại buổi lễ, 2 bên đã ký biên bản thỏa thuận sản xuất và tiêu thu sản phẩm hữu cơ một cách lâu dài và bền vững
Ngày 13/2, UBND huyện Quảng Điền và Công ty cổ phần Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Lễ ký kết hợp tác đầu tư phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn huyện.

Nội dung chương trình hợp tác giữa UBND huyện Quảng Điền và Công ty cổ phần Tập đoàn Quế Lâm là xây dựng quy trình sản xuất nông nghiệp hữu cơ phù hợp với điều kiện tự nhiên của huyện; hợp tác đào tạo, tập huấn về nông nghiệp hữu cơ cho doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân; hợp tác tuyên truyền, quảng bá các sản phẩm hữu cơ của địa phương với các tỉnh và quốc tế; thành lập chuỗi chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông sản hữu cơ trên địa bàn huyện.

Ngoài ra, trên cơ sở vùng sản xuất nông nghiệp đã có quy hoạch, hai bên sẽ hợp tác đầu tư sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ với 3 loại hình: Mô hình sản xuất lúa hữu cơ 100% và mô hình sản xuất cây đậu tương, mô hình chăn nuôi lợn hữu cơ…

Thỏa thuận hợp tác đầu tư giữa UBND huyện và Công ty cổ phần Tập đoàn Quế Lâm là cơ sở pháp lý để hai bên hợp tác xây dựng các chương trình, kế hoạch, dự án sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn huyện; đồng thời, góp phần để huyện Quảng Điền hoàn thành đề án tái cơ cấu nông nghiệp từng bước hình thành sản xuất tập trung theo hướng nông nghiệp sạch.

 

www.thuathienhue.gov.vn (ctv)
 Bản in]