Quảng Điền: Hội nghị tổng kết công tác Tổng điều tra kinh tế năm 2021
  
Cập nhật:22/09/2022 8:29:00 SA
Chiều ngày 21/9, UBND huyện Quảng Điền đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn huyện. Tham dự Hội nghị có ông Ngô Liều - Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, ông Nguyễn Ngọc Tiến, Phó Chủ tịch UBND huyện, đại diện lãnh đạo các cơ quan ban ngành lãnh đạo cấp huyện, các xã thị trấn trên địa bàn huyện.
Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Ngọc Tiến phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Ngọc Tiến phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Mặc dù công tác tổng điều tra kinh tế năm 2021 diễn ra trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 phức tạp, song với sự quan tâm, lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự nỗ lực của các phòng, ngành, các xã, thị trấn, cuộc tổng điều tra đã hoàn thành đúng kế hoạch. Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế của huyện đã triển khai, thực hiện tốt công tác thu thập thông tin các loại phiếu điều tra tại các địa bàn điều tra đảm bảo thời gian, số lượng và chất lượng theo phương án tổng điều tra. Kết quả đã hoàn thành thu thập thông tin 69 doanh nghiệp; 62 đơn vị sự nghiệp, hiệp hội; 5.060 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; 138 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, đạt 100%...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Phó Chủ tịch UBND huyện, đã biểu dương kết quả đạt được của các đơn vị trong tổ chức, thực hiện cuộc Tổng điều tra. Khẳng định tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 là một trong 3 cuộc tổng điều tra quan trọng nằm trong chương trình điều tra quốc gia, góp phần đánh giá sự phát triển về số lượng cơ sở, lao động của các cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp đáp ứng yêu cầu quản lý của các cấp, các ngành và là cơ sở quan trọng để xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Thời gian đến, đề nghị Chi cục Thống kê huyện phối hợp với các phòng chuyên môn của Cục Thống kê tỉnh trong việc tổng hợp, phân tích thông tin, biên soạn các ấn phẩm về kết quả cuộc tổng điều tra, phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành của huyện; đề nghị các cơ quan, đơn vị huyện, UBND các xã, thị trấn nghiên cứu, thống nhất sử dụng số liệu tổng điều tra kinh tế theo tư liệu biên soạn để phục vụ tham mưu thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

thuathienhue.gov.vn (CTV)
 Bản in]