Quảng Điền: Hội nghị bất thường Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa III, nhiệm kỳ 2015 - 2020
  
Cập nhật:20/01/2020 10:09:38 SA
Tại Hội nghị
Tại Hội nghị
Huyện ủy Quảng Điền vừa tổ chức Hội nghị phiên bất thường Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng chí Hoàng Đăng Khoa TUV, Bí thư Huyện ủy, chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị Các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIII và đội ngũ cán bộ chủ chốt, đã tập trung xem xét, thảo luận, cho ý kiến đối với dự thảo lần 2: Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIII trình Đại hội Đảng bộ huyện khóa XIV; đặc biệt là góp ý vào phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025; dự báo tình hình trong 5 năm tới; mục tiêu và các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội; các chương trình kinh tế trọng điểm, các đột phá và các dự án lớn; nhiệm vụ và giải pháp triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ mới. Bên cạnh chuẩn bị cho công tác Đại hội Đảng các cấp, Huyện ủy yêu cầu Cấp ủy, chính quyền các địa phương, các cấp, các ngành, các đơn vị cần tập trung chỉ đạo việc thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế - xã hội; đảm bảo an toàn an ninh trật tự trên địa bàn trước trong và sau Tết Nguyên Đán; chú trọng đến công tác an sinh xã hội và quan tâm chăm lo đời sống của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; chủ động tổ chức sản xuất vụ Đông Xuân.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã tiến hành thực hiện quy trình lấy phiếu giới thiệu bổ sung quy hoạch chức danh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020-2025.
www.thuathienhue.gov.vn (ctv)
 Bản in]