Quảng Điền: Ghi nhận những kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
  
Cập nhật:18/05/2021 1:21:43 CH
Đảng ủy xã Quảng Thọ tuyên dương 2 tập thể đạt thành tích xuất sắc sau 5 năm thực hiện chị thị 05/ BCT
Đảng ủy xã Quảng Thọ tuyên dương 2 tập thể đạt thành tích xuất sắc sau 5 năm thực hiện chị thị 05/ BCT
Trong 5 năm qua, thực hiện Chỉ thị 05/ BCT về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Huyện ủy Quảng Điền đã triển khai quán triệt và thực hiện có hiệu quả. Nhờ vậy đã tạo được sự thay đổi sâu sắc trong nhận thức và hành động của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân bằng những việc làm và hành động cụ thể, góp phần quan trong trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng ở địa phương, nhất là thực hiện thành công việc xây dựng NTM trên địa bàn huyện.

Thực hiện Chỉ thị 05/ BCT về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, căn cứ vào các công văn, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên, trong 5 năm qua, Ban thường vụ Huyện ủy Quảng Điền đã ban hành 10 văn bản đề lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện chỉ thị 05 trong toàn huyện, chỉ đạo 45/45 chi đảng bộ cơ sở ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chuyên đề toàn khóa. Đồng thời, qua các năm, Huyện ủy Quảng Điền đều tổ chức hội nghị sơ kết việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05/BCT gắn với công tác biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu điển hình tiên tiến. Trong 5 năm qua, thực hiện chỉ thị 05/ BCT từ Huyện đến cơ sở đã tổ chức 154 lớp học tập, quán triệt nội dung các chuyên đề của từng năm với 19.268 lượt cán bộ, đảng viên, đoàn viên hội viên tham gia. Công tác tuyên truyền triển khai thực hiện các nội dung chuyên đề của chỉ thị 05/ BCT được thực hiện bằng hình thức như tuyên truyền trực quan sinh động thông qua các cụm phano, áp phích, tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh huyện và các xã, thị trấn, tuyên truyền thông qua các cuộc họp và các hội nghị báo cáo viên định kỳ. Nhờ vậy đã tạo được sự chuyển biến sâu sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách của Bác trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Điểm nổi bật trong 5 năm thực hiện chỉ thị 05/ BCT về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với NQ TW4 khóa XII của Đảng, ở huyện Quảng Điền là hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở ngày càng vững mạnh, hoạt động có hiệu quả, nhịp nhàn. Nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đoàn thể được nâng lên, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Qua đó đã phát huy được vai trò tiên phong gương mẫu trong công tác, sinh hoạt, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí và kỷ luật kỷ cương hành chính được nâng cao. Huyện ủy đã lãnh đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn huyện thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội qua từng năm, từng giai đoạn, khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường. Các tầng lớp nhân dân trong huyện ngày càng tin tưởng sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng nên tham gia hưởng ứng các phong trào, cuộc vận động, các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, nhất là nhân dân đã tích cực đóng góp công sức, kinh phí, tham gia giải phóng mặt bằng để thực hiện thành công chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM của huyện. Đời sống vật chất lẫn tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm qua từng năm. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng trên cả 4 mặt gồm: chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức, Đảng bộ huyện luôn đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh. Qua đánh giá phân loại hàng năm có trên 85% tổ chức cơ sở đảng đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh.

Trao đổi thêm với chúng tôi về những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện chỉ thị 05/ BCT, đồng chí Nguyễn Bá Tín – Chính trị viên phó, kiêm chủ nhiệm chính trị - Ban chỉ huy Quân sự huyện Quảng Điền cho biết: “Thực hiện  chỉ thị 05/ BCT “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy, Ban chỉ huy Quân sự huyện Quảng Điền đã triển khai quán triệt thực hiện trong toàn cán bộ, đảng viên, chiến sỹ đơn vị, chú trọng tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sỹ làm theo tấm gương đạo đức của Bác bằng những việc làm cụ thể, xây dựng khối đoàn kết, tương trợ lẫn nhau của cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị, với mục tiêu “Quân với dân một ý chí”. Đồng thời đẩy mạnh xây dựng quân đội chính quy, rèn luyện kỹ thuật, nâng cao nhận thức về phẩm chất đạo đức của cán bộ, chiến sỹ. Nhờ vậy, đội ngũ cán bộ, chiến sỹ luôn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, là lực lượng đi đầu trong các hoạt động phòng chống dịch bệnh COVID – 19, phòng chống thiên tai bão lũ và cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn. Những việc làm của cán bộ, chiến sỹ BCHQS huyện luôn được nhân dân đồng tình ủng hộ cao.”

Qua trình thực hiện chỉ thị 05/ BCT các cơ quan, địa phương, đơn vị của huyện Quảng Điền đã gắn làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể như: Uỷ ban mặt trận huyện thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM gắn với đô thị văn minh”, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”…kêu gọi vận động các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân ủng hộ cơ sở vật chất tham gia phòng chống dịch COVID – 19, ủng hộ phòng chống thiên tai bão lũ, Hội cựu chiến binh huyện với phong trào “5 không, 3 có” “Sáng mãi phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ”;  Hội nông dân huyện với các phong trào vận động hội viên tích cực giúp nhau trong lao động sản xuất vươn lên phát triển kinh tế; Hội LHPN các cấp trong huyện thực hiện tốt các phong trào “Nuôi heo đất tiết kiệm” , “Xây dựng hũ gạo tình thương”, mô hình “xe đạp yêu thương”“Biến rác thành tiền”, mô hình “Tiết kiệm xanh” mô hình con đường hoa để làm đẹp thôn xóm; Đoàn thanh niên với phong trào “Ngôi nhà khăn quàng đỏ”, thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…. Lực lượng cán bộ chiến sỹ Công an huyện với phong trào “Công an nhân dân thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”;  cán bộ chiến sỹ Ban chỉ huy Quân sự huyện với phong trào “Tự soi tự sửa để ngăn chặn, đẩy lùi biểu hiện suy thoái, cơ quan Quân sự với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”; Ngành giáo dục và đào tạo huyện với phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”...Qua đó đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể và cá nhân điển hình trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó,  Ban thường vụ Huyện ủy đã tuyên dương khen thưởng, biểu dương 83 tập thể; khen thưởng 106 cá nhân có thành tích. Ban thường vụ Tỉnh ủy khen thưởng 1 tập thể và 1 cá nhân trong dịp sơ kết 3 năm....Qua tuyên dương, khen thưởng nhằm nhân rộng các tấm gương cá nhân và tập thể trong việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh” trong toàn huyện. Các tập thể chi bộ thực hiện tốt chỉ thị 05/ BCT trong 5 năm qua ở huyện Quảng Điền điển hình như: Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam, chi bộ Phòng NN và PTNT huyện, chi bộ Trung tâm y tế huyện, Đảng bộ xã Quảng Thọ, chi bộ Hậu cần – Kỹ thuật thuộc Ban chỉ huy Quân sự huyện, chi bộ trường Tiểu học số 1 Quảng Phú...

Trao đổi thêm với chúng tôi, Ông Nguyễn Đình Đức – TUV – Bí thư Huyện ủy Quảng Điền cho biết :Những kết quả đạt được qua 5 năm thực hiện chỉ thị 05/ BCT “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 Khóa XII ở huyện Quảng Điền là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Đây là cơ sở, động lực quan trọng để đội ngũ cán bộ đảng viên và nhân dân toàn huyện tiếp tục vươn lên thực hiệnthực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và xây dựng Đảng trong giai đoạn mới, tiếp tục nhân rộng các tấm gương tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, xây dựng quê hương Quảng Điền ngày càng giàu đẹp. Trong giai đoạn hiện nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quảng Điền tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ thị 05/ BCT bằng những việc làm cụ thể và ra sức thi đua xây dựng huyện Quảng Điền sớm đạt chuẩn NTM nâng cao theo kế hoạch đã đề ra, góp phần cùng toàn tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, mà trước mắt là xây dựng thành công huyện nông thôn mới nâng cao gips phần xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2025”./.

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]