Phú Vang: Tích cực chuẩn bị chu đáo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026
  
Cập nhật:08/04/2021 9:33:10 SA
Thời gian qua, cấp uỷ, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp trên địa bàn huyện Phú Vang đã tích cực triển khai mmotj cách chu đáo công tác chuẩn bị cho bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đến thời điểm này, công tác triển khai bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của huyện Phú Vang được tiến hành bảo đảm đúng quy định của Luật. Công tác giới thiệu đại biểu ứng cử HĐND cấp huyện, cấp xã thị trấn đảm bảo đúng về tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng, thành phần. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã hoàn thành Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 đối với người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thông báo phân bổ số lượng đại biểu được bầu vào HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 là 35 đại biểu, số người giới thiệu để ứng cử  là 63 người. Đối với 19 xã, thị trấn của huyện cũng đã hoàn thành hội nghị hiệp thương lần 2 với tổng số đại biểu do hội nghị giới thiệu 902 đại biểu, tổng số đại biểu được bầu 499 đại biểu, được cơ cấu ở các khối đảng, chính quyền, mặt trận và các tổ chức thành viên, doanh nghiệp, chức sắc tôn giáo và các thành phần khác.

 Hiện nay, các địa phương trên địa bàn huyện có người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện và HĐND ở các xã, thị trấn đã tiến hành tổ chức xong hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ông La Đình Tân – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBBC xã Vinh Hà, huyện Phú Vang cho biết: “Nhìn chung, công tác tổ chức Hội nghị lấy ý kiến và phiếu tín nhiệm đối với các ứng cử viên  được các đơn vị ở địa phương được tổ chức hết sức chu đáo. Mặc dù trong giai đoạn hiện nay, bà con nông dân trên địa bàn xã đang bận rộn với việc xuống vụ gieo sạ lúa vụ lỡ vùng Bàu Ô, nhưng bà con vẫn tranh thủ đến dự trất đông, điều này thể hiện sự kỳ vọng rất lớn của cử tri với các ứng cử viên trong nhiệm kỳ lần này”.

Sau hội nghị hiệp thương lần 2, tỷ lệ người ứng cử HĐND về cơ cấu, thành phần ở cấp huyện và cấp xã, thị trấn của huyện Phú Vang đều đảm bảo theo đúng quy định như: tỷ lệ nữ, tỷ lệ trẻ tuổi. Cụ thể, người ứng cử HĐND huyện có tỷ lệ nữ 41,27%, trẻ dưới 40 tuổi chiếm 52,38%, người ngoài đảng chiếm 11,11%. Ứng cử HĐND cấp xã, thị trấn có tỷ lệ nữ chiếm 35,59%, trẻ dưới 40 tuổi chiếm 45,78%, người ngoài đảng chiếm tỷ lệ 35,80%.

Theo ông Dương Hoàng Giang – UVTVHU, Chủ tịch UBMTTQVN huyện, Phó Chủ tịch UBBC huyện Phú Vang, thì: “Công tác bầu cử ĐBQH khoá XV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 thời gian qua được huyện Phú Vang triển khai theo đúng kế hoạch và quy định của pháp luật, từ công tác giới thiệu người ứng cử, tổ chức hiệp thương, công tác tuyên truyền về bầu cử, công tác tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan đến bầu cử, cơ sở vật chất phục vụ bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu… đều được các địa phương trên địa bàn huyện chuẩn bị một cách chu đáo”.

Theo quy định, sau khi hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử HĐND các cấp, UBMTTQVN huyện Phú Vang và các địa phương sẽ tiến hành tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3, Uỷ ban bầu cử huyện, Uỷ ban bầu cử các xã, thị trấn trên địa bàn huyện sẽ lên danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện, HĐND xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021 – 2026.

thuathienhue.gov.vn (CTV)
 Bản in]