Phú Lộc phấn đấu có 01 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu và 01 xã đạt nông thôn mới nâng cao năm 2020
  
Cập nhật:13/02/2020 4:31:51 CH
Ngày 13/2, UBND Huyện Phú Lộc tổ chức hội nghị sơ kết chương trình xây dựng nông thôn mới và an sinh xã hội năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Năm 2019, công tác tổ chức, triển khai thực hiện phong trào thi đua “cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn huyện Phú Lộc đã diễn ra rộng khắp với nhiều nội dung phù hợp, sát với thực tế và tạo được sự chuyển biến trong phát triển kinh tế xã hội ở nông thôn, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện. Đến nay, toàn huyện có 8 xã đạt 19/19 tiêu chí, trong đó 6 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và 2 xã đang lập thủ tục đề nghị công nhận.

Để thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, Phú Lộc đã chú trọng thực hiện nhiều cuộc vận động như: toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; 5 không 3 sạch; nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi…đã góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa, đời sống của người dân ở nông thôn nâng cao. Đồng thời, huy động được nguồn lực hơn 100 tỷ đồng để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như về giao thông huy động hơn 40 tỷ đồng, thủy lợi 8,2 tỷ đồng, điện 100 triệu đồng, trường học 8,68 tỷ, cơ sở vật chất văn hóa 9,8 tỷ, môi trường hơn 250 triệu đồng...

Mục tiêu trong năm 2020, huyện Phú Lộc phấn đấu có 01 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu và 01 xã đạt nông thôn mới nâng cao; tiếp tục xây dựng nông thôn ổn định, có kết cấu kinh tế xã hội ngày càng đồng bộ và từng bước hiện đại gắn với phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả nhằm cải thiện hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho người dân trên địa bàn huyện.

thuathienhue.gov.vn (CTV)
 Bản in]