Phú Lộc khen thưởng cho 23 tập thể và 32 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử QH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
  
Cập nhật:17/06/2021 3:55:16 CH
Bí thư Huyện ủy Nguyễn Văn Mạnh trao giấy khen
Bí thư Huyện ủy Nguyễn Văn Mạnh trao giấy khen
Sáng 17/06, Ủy ban bầu cử huyện Phú Lộc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện Phú Lộc đã thành công tốt đẹp, bảo đảm dân chủ, kỷ cương, đúng pháp luật, an toàn tiết kiệm và đáp ứng tốt yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19, thực sự là ngày hội của toàn dân. Cử tri toàn huyện đã bầu đủ số lượng đại biểu theo quy định, là những đại biểu thực sự xứng đáng đại diện ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

 Mặc dù cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Phú Lộc diễn ra trong thời điểm dịch Covid 19 đang diễn biến phức tạp, một số địa bàn dân cư đang trong giai đoạn thực hiện giản cách xã hội và 1 địa bàn dân cư nằm trong diện phong tỏa. Tuy nhiên, Ủy ban bầu cử huyện Phú Lộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch vừa đảm bảo công tác an toàn trong và sau bầu cử. Nhờ vậy, cử tri đi bỏ phiếu đạt tỷ lệ 100%, cuộc bầu cử trên địa bàn huyện đã thành công tốt đẹp.


Chủ tịch HĐND huyện Trần Đức Thành trao giấy khen cho cá nhân

Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp trên địa bàn huyện Phú Lộc: Tại đơn vị bầu cử số 3 huyện Phú Lộc có tổng số cử tri đi bầu cử là 106.241, đạt tỷ lệ 100% số đại biểu Quốc hội trúng cử 2 người; Đại biểu HĐND cấp tỉnh 6 người;  HĐND cấp huyện 33 người; HĐND cấp xã, thị trấn 416 người.

Sau bầu cử, Uỷ ban bầu cử cấp huyện, cấp xã cũng đã ban hành nghị quyết công bố danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND; hoàn tất và ban hành nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND khóa mới cho người trúng cử. Đồng thời, HĐND huyện hướng dẫn tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Dịp này, UBND huyện Phú Lộc đã khen thưởng 23 tập thể và 32 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử.

thuathienhue.gov.vn (CTV)
 Bản in]