Phú Lộc hưởng ứng Ngày không tiền mặt (16/6)
  
Cập nhật:10/06/2021 3:26:36 CH
Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Phú Lộc triển khai chi trả tiền chính sách trợ giúp xã hội không dùng tiền mặt cho những đối tượng tại các địa phương
Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Phú Lộc triển khai chi trả tiền chính sách trợ giúp xã hội không dùng tiền mặt cho những đối tượng tại các địa phương
Hưởng ứng Ngày không dùng tiền mặt (16/06) và tiếp tục đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt theo chủ trương của Chính phủ, đồng thời hỗ trợ khách hàng giảm bớt khó khăn đi lại giao dịch do ảnh hưởng đại dịch Covid-19. Phú Lộc đang đẩy mạnh nhiều giao dịch hạn chế dùng tiền mặt.

Thực hiện văn bản số 3041/NHNN-TT ngày 04/5/2021 của Ngân hàng Nhà nước về việc hưởng ứng Ngày không tiền mặt, nhằm tiếp tục đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt theo chủ trương của Chính phủ, đồng thời hỗ trợ khách hàng giảm bớt khó khăn do ảnh hưởng đại dịch Covid-19. Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phú Lộc miễn 100% phí dịch vụ chuyển tiền cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ thanh toán qua tài khoản mở tại NHCSXH huyện từ ngày 1/6/2021 đến hết năm 2021.

Ngoài ra, trong thời gian qua phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Phú Lộc phối hợp với công ty Viettel cũng đã triển khai chi trả tiền chính sách trợ giúp xã hội không dùng tiền mặt cho những đối tượng tại các địa phương huyện qua dùng thẻ ViettelPay. Đây là mô hình mới được triển khai trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và đang thí điểm tại 2 địa phương huyện Phú Lộc và thị xã Hương Thủy.

Thông qua việc thanh toán không dùng tiền mặt sẽ tạo cơ hội cho người nghèo và các đối tượng chính sách và các đối tượng bảo trợ xã hội có thể tiết kiệm chi phí, giảm được thời gian đi lại cho các đối tượng thụ hưởng cũng như thấy rõ hơn lợi ích của việc thanh toán điện tử, đặc biệt là bà con ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa và trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp như hiện nay.

Để thực hiện tốt vấn đề này, huyện Phú Lộc đã tăng cường công tác tuyên truyền đến bà con nhân dân, nhằm nâng cao nhận thức cũng như giúp họ tiếp cận với các dịch vụ tài chính tiện lợi giảm chi phí và thời gian đi lại tạo nên sự công bằng, minh bạch hơn...  

thuathienhue.gov.vn (CTV)
 Bản in]