Phú Lộc: Tổng kết công tác quốc phòng, an ninh năm 2018
  
Cập nhật:12/01/2019 4:48:37 CH
Sáng ngày 11/01, UBND huyện Phú Lộc tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, an ninh năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Năm 2018, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, công tác phối kết hợp thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh của các cấp được triển khai khá toàn diện, đồng bộ, chặt chẽ. Các nội dung phối hợp có chiều sâu và đạt kết quả thiết thực trên nhiều mặt, qua đó tạo nên sức mạnh tổng hợp, hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện. Chất lượng tổng hợp của nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân được nâng lên, góp phần tốt cho thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Nhiệm vụ năm 2019, các cấp, ngành, các lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước về quốc phòng, an ninh; xây dựng củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận Biên phòng toàn dân vững mạnh toàn diện; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng chống tội phạm; bảo đảm ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn cháy nổ…

Dịp này, UBND huyện Phú Lộc khen thưởng 5 tập thể và 5 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh năm 2018.

www.thuathienhue.gov.vn (CTV)
 Bản in]