Phú Lộc: Hội nghị chuyên đề về thực hiện quy chế dân chủ
  
Cập nhật:12/09/2019 4:14:49 CH
Sáng ngày 12/9, Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tỉnh phối hợp với Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Lộc tổ chức hội nghị chuyên đề về kết quả và kinh nghiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo Pháp lệnh 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở huyện Phú Lộc, sau 10 năm thực hiện Pháp lệnh 34, nhận thức của các cấp, các ngành về quy chế dân chủ được nâng lên, tạo bước chuyển biến về nhận thức của cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Quyền làm chủ của nhân dân theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” đã được phát huy, nhất là tham gia và giám sát các công trình dự án triển khai trên địa bàn. Bên cạnh đó, tác phong lề lối làm việc của cán bộ, công chức theo hướng gần dân, sát dân, tiếp thu ý kiến của nhân dân...và việc tổ chức tiếp xúc đối thoại với nhân dân đã được thường xuyên, góp phần giải tỏa một số bức xúc của nhân dân.

Nhờ đó, đã phát huy được hiệu quả việc thực hiện quy chế dân chủ trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, tạo sự đồng thuận về thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên địa bàn. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở từng bước được nâng cao nhận thức và trách nhiệm về công tác dân vận của Đảng, thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các phong trào, cuộc vận động khác...

Tại hội nghị, các ngành, địa phương cũng đã tập trung thảo luận, chỉ ra những tồn tại, hạn chế cũng như những bài học kinh nghiệm trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại địa phương; đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn trong thời gian tới, trong đó nhấn mạnh vai trò của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo Pháp lệnh 34 trên địa bàn.


Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, bên cạnh ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của huyện Phú Lộc trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong thời gian qua, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh đề nghị, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt đến tận cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo Pháp lệnh 34. Trong đó, đề cao trách nhiệm dân chủ cơ sở bằng những hành động, việc làm cụ thể, thực hiện tốt năm dân vận chính quyền 2019 cũng như tốt công tác giám sát, phản biện xã hội trong xây dựng chính quyền và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; đồng thời cần nhân rộng những cách làm hay, các mô hình tiêu biểu trong thực hiện Quy chế dân chủ trên địa bàn.


thuathienhue.gov.vn (CTV)
 Bản in]