Phong Điền tổ chức Đại hội điểm Mặt trận cấp xã nhiệm kỳ 2019 – 2024
  
Cập nhật:08/11/2018 2:53:46 CH
Thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phong Hiền lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024 ra mắt tại Đại hội
Thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phong Hiền lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024 ra mắt tại Đại hội
Sáng ngày 8/11, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phong Hiền, huyện Phong Điền lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã được tổ chức. Đây là đơn vị đầu tiên được Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Phong Điền chọn làm Đại hội điểm MTTQ cấp xã, thị trấn.

Nhiệm kỳ 2013 - 2018, Uỷ ban Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phong Hiền luôn bám sát Nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy, chương trình hành động của UBMTTQVN huyện đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế; tham gia thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận Trung ương và địa phương phát động, do đó công tác mặt trận và khối Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn xã Phong Hiền không ngừng được củng cố và phát triển. Đặc biệt, thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã tạo được sức mạnh của toàn dân. Người dân đã đóng góp ngày công lao động, tiền, đất đai, tài sản để xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ văn hóa, giáo dục, sản xuất và dân sinh. Trong đó đã vận động nhân dân đóng góp 13 tỷ đồng, hiến trên 28.000 m2 và 2490 ngày công để xây dựng các công trình như bê tông hóa giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương nội đồng, nhà văn hóa… qua đó góp phần thực hiện thành công chương trình xây dựng NTM trên địa bàn xã. Đến nay trên địa bàn xã có 6/8 thôn đạt chuẩn văn hóa giai đoạn II, 2/8 thôn đạt chuẩn văn hóa giai đoạn III, 8/8 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa gai đoạn II, gia đình đạt chuẩn văn đạt 92% trở lên. Từ năm 2008 đến nay UBMTTQVN xã Phong Hiền đã vận động được gần 100 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng 02 nhà đại đoàn kết, sữa chữa 02 cho các hộ nghèo khó khăn về nhà ở…Những kết quả này một lần nữa khẳng định vai trò to lớn của công tác mặt trận trong việc phát huy khối đại đoàn kết toàn dân

Tại đại hội, các đại biểu tập đã thảo luận và đánh giá những mặt đạt được và những hạn chế trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đề ra chương trình hành động trong nhiệm kỳ mới; trong đó chú trọng về việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phong Hiền và các tổ chức chính trị - xã hội…

Đại hội đã hiệp thương cử ra 33 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phong Hiền lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 và cử 8 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Phong Điền, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

www.thuathienhue.gov.vn (ctv)
 Bản in]