Phong Điền tập trung phòng trừ sinh vật gây hại lúa vụ Đông Xuân
  
Cập nhật:04/04/2020 4:58:44 CH
Bà con nông dân phun thuốc phòng trừ sâu bệnh gây hại lúa
Bà con nông dân phun thuốc phòng trừ sâu bệnh gây hại lúa
Vụ Đông Xuân 2019-2020, toàn huyện Phong Điền đưa vào gieo cấy hơn 5.000ha lúa. Hiện nay cây lúa đang trong thời kỳ sinh trưởng và phát triển tương đối tốt, một số diện tích lúa gieo sạ trà đầu đang bước vào giai đoạn tượng khối sơ khởi (xã Phong Hiền, Điền Lộc), lúa gieo sạ đại trà đang giai đoạn đứng cái.

Qua theo dõi, trong thời gian này thời tiết diễn biến tương đối ổn định, sáng sớm có sương mù, nhiệt độ trung bình từ 21 – 29 độ C, tạo điều kiện thuận lợi cho các loại cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt. Trên đồng ruộng ở Phong Điền xuất hiện một số đối tượng sinh vật gây hại như: Sâu cuốn lá nhỏ; bệnh đạo ôn lá trên các giống lúa Ma Laam48, TH5, KH1, JO2 và các chân ruộng xanh mướt lá; rầy các loại xuất hiện rải rác, mật độ thấp; bệnh khô vằn; chuột gây hại cục bộ trên các trà lúa gieo sạ muôn…. Các đối tượng gây hại khác mật độ và tỷ lệ thấp.

Để chỉ đạo công tác sản xuất vụ Đông xuân, đặc biệt là chủ động phòng trừ các đối tượng sâu bệnh gây hại, UBND huyện Phong Điền yêu cầu Phòng NN-PTNT huyện, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, UBND các xã, thị trấn tăng cường chỉ đạo các đơn vị HTX nông nghiệp, các đơn vị sản xuất hướng dẫn bà con nông dân tiến hành phun thuốc phòng trừ bệnh đạo ôn lá trên toàn bộ diện tích lúa bằng các loại thuốc như Beam 75WP, Bamy 75WP, Flash 75WP,…Kết hợp phun thuốc phòng trừ bệnh khô vằn như: Vacin 1.5 DD; Validacin 3L, 5L; Valivithaco 3L, 5L,… Đối với sâu cuốn lá nhỏ phu trừ bằng các loại thuốc như: Dylan 2.0EC; Vimatox 1.9EC; Map Winner 10WG; …

Ông Nguyễn Văn Quang - Giám đốc Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện Phong Điền, cho biết: Trung tâm đã chỉ đạo, hướng dẫn bà con nông dân tiến hành vệ sinh đồng ruộng, kiểm tra hiện trạng để tiến hành bón đòng sau sạ từ 55-65 ngày, tùy theo cơ cấu giống lúa để điều chỉnh thời gian bón cho phù hợp. Các HTX , đội sản xuất phối hợp chặt chẽ với cán bộ kỹ thuật của trung tâm phụ trách địa bàn tăng cường kiểm tra, giám sát đồng ruộng, nắm chắc tình hình sinh trưởng của cây lúa, xác định mật độ sâu bệnh gây hại để chỉ đạo phun trừ kịp thời và có hiệu quả.  Cần duy trì mực nước ổn định phủ bề mặt ruộng, không nên tháo cạn nước sớm, việc phun thuốc BVTV phải thực hiện theo nguyên tắc 04 đúng. Góp phần mang lại một mùa vụ bội thu trên địa bàn huyện.

www.thuathienhue.gov.vn (ctv)
 Bản in]