Phong Điền: tập huấn công tác phòng chống tệ nạn xã hội cho cán bộ chủ chốt
  
Cập nhật:12/06/2019 11:20:20 SA
Tại buổi tập huấn
Tại buổi tập huấn
Sáng 11/6, Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội (TNXH) tỉnh phối hợp với UBND huyện Phong Điền tổ chức Hội nghị truyền thông, tập huấn công tác phòng chống tệ nạn xã hội cho gần 100 đại biểu là cán bộ chủ chốt cấp xã và lãnh đạo các cơ quan chuyên môn liên quan ở huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được lãnh đạo Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh truyền đạt những nội dung quan trọng về công tác điều trị cai nghiện ma túy, công tác phòng chống mại dâm và công tác phòng chống mua bán người; tình hình tệ nạn ma túy, tệ nạn mại dâm, tệ nạn buôn bán người trên địa bàn tỉnh hiện nay; những thuận lợi, khó khăn trong công tác phòng chống; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và gia đình trong phòng chống tệ nạn xã hội và những vấn đề đặt ra trong công tác phòng chống tệ nạn xã hội trong giai đoạn hiện nay. Cũng tại hội nghị, các đại biểu, nhất là đội ngũ cán bộ cơ sở còn được tập huấn những kỹ năng về nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về phòng chống tệ nạn mại dâm, tệ nạn buôn bán người; kiến thức về điều trị cai nghiện ma túy và hướng dẫn phương pháp truyền thông tại cộng đồng.

Qua tập huấn, giúp đội ngũ cán bộ, công chức phụ trách công tác phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của công tác điều trị cai nghiện ma túy, công tác phòng chống mại dâm và buôn bán người, từ đó nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh; phòng ngừa tiến tới đẩy lùi tệ nạn ma túy, mại dâm, mua bán người trong đời sống xã hội.
www.thuathienhue.gov.vn (ctv)
 Bản in]