Phong Điền tăng cường sự lãnh đạo, phát triển kinh tế xã hội đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số
  
Cập nhật:17/06/2021 8:20:00 SA
Đồng chí Võ Văn Vui – TUV – Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện trao các phần quà cho người có uy tín, già làng, trưởng bản đồng bào DTTS
Đồng chí Võ Văn Vui – TUV – Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện trao các phần quà cho người có uy tín, già làng, trưởng bản đồng bào DTTS
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030. Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ tiếp tục quan tâm, lãnh đạo công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc đạt được kết quả quan trọng, toàn diện, mang dấu ấn lịch sử; đề ra được chủ trương, chính sách có tính đột phá cho giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 2030. Các quan điểm, phương châm, nguyên tắc của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc được thể hiện đầy đủ, sâu sắc, có tính sáng tạo, đột phá trong các chính sách giai đoạn 2021 - 2030. Qua đó hướng tới phát triển toàn diện, bền vững vùng DTTS và miền núi; thu hẹp khoảng cách về thu nhập và trình độ phát triển so với các vùng khác.

Huyện Phong Điền là địa phương có người đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, phần lớn là người Pahy, Paco, Vân Kiều, Tà ôi…sống tập trung ở 02 bản Hạ Long và Khe Trăn thuộc xã Phong Mỹ và khu Chọ Bệ ở xã Phong Sơn, với tổng số 173 hộ, 638 khẩu. Trong những năm qua, đời sống của người dân nơi đây không ngừng đổi thay phát triển nhiều mặt, thu nhập bình quân đầu người hiện nay khoảng 40tr đồng/nười/năm, số hộ nghèo hiện nay còn 16 hộ, chiếm khoảng 1% số dân trong vùng đồng bào dân tộc. Người dân chủ yếu sống dựa vào trồng rừng kinh tế, cây cao su và chăn nuôi gia súc, gia cầm và phát triển du lịch.

Có những thành quả trên, là nhờ có sự hỗ trợ đầu tư đáng kể đồng bộ về kết cấu hạ tầng nông thôn và các thiết chế trong văn hóa, giáo dục, y tế… trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bằng các chương trình, chính sách như: Chương trình 135, giai đoạn 2016-2020; Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2017-2021 theo Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Chính phủ; Chính sách về mục tiêu quốc gia giảm nghèo; Chính sách hỗ trợ vay vốn cho hộ nghèo vùng ĐBDT; chính sách về người uy tín và các chính sách hỗ trợ trong giáo dục, y tế, văn hóa, thông tin truyền thông ..

Qua đó, đã tuyên truyền, giáo dục, vận động và tổ chức đồng bào tích cực, chủ động tham gia thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Ra sức xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc. Động viên đồng bào các dân tộc phát huy nội lực, ý chí tự lực, tự cường, nỗ lực vươn lên thoát nghèo, nhanh chóng hội nhập với sự phát triển chung của đất nước. Tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục có sự phát triển khá toàn diện trên các lĩnh vực; các chính sách về DTTS được quan tâm thực hiện và đạt được kết quả tích cực, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, nhất là đồng bào DTTS hai bản Hạ Long và Khe Trăn. Niềm tin của người dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước ngày càng được nâng cao, góp phần thiết thực vào thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội.


Trao các phần quà cho đồng bào DTTS tại xã Phong Mỹ dịp Tết Nguyên đán 2021

Nhiệm kỳ 2020-2025, với việc thực thi các chính sách về đầu tư phát triển kinh tế xã hội cho vùng đồng bào dân tộc và miền núi trong cả nước nói chung và ở huyện Phong Điền nói riêng. Việc Quốc hội khóa XIV đã ban hành Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, trên cơ sở đó, để bảo đảm thống nhất, kịp thời và hiệu quả trong thực hiện, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1409/QĐ-TTg ngày 15/9/2020 về việc ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 120 của Quốc hội đã xác định rõ nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc tổ chức triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đó là cơ sở pháp lý, tiền đề để các địa phương trong cả nước thực hiện.

Thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với mục tiêu trước mắt là “Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế”; trong đó xác định đưa huyện Phong Điền sớm trở thành Thị xã . Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phong Điền lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 - 2025, cũng xác định ưu tiên bố trí nguồn lực để đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng, xây dựng xã Phong Mỹ sớm trở thành khu trung tâm đô thị hành chính phường. Để đạt được mục tiêu trên, Đảng bộ và chính quyền huyện Phong Điền tập trung mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông; chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng đất đai, đặc biệt là cây cao su, rừng trồng, cây ăn quả…Bên cạnh các chính sách phát triển về kinh tế-xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Chính phủ đang và sắp chuẩn bị triển khai; Đảng bộ và chính quyền huyện cũng rất quan tâm và nổ lực thực hiện các chính sách ưu tiên để phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn nhất là đồng bào thiểu số ở 02 bản Hạ Long và Khe Trăn xã Phong Mỹ.

Huyện Phong Điền tiếp tục đầu tư phát triển các dịch vụ thiết yếu nhất là dịch vụ du lịch sinh thái  ở khu vực Thượng nguồn Sông Ô Lâu, điểm du lịch A Đon, Khe Me, Hầm Heo. Hiện nay, đã đầu tư khoảng 03 tỷ đồng để xây dựng hạ tầng thiết yếu phục vụ du lịch sinh thái cộng đồng trong vùng ĐBDT. Song song với đầu tư phát triển du lịch, tiếp tục quy hoạch lại các khu vực rừng trồng để chuyển đổi từ trồng rừng, trồng cây cao su của bà con dân tộc thiểu số ở 02 bản Hạ Long và Khe Trăn sang vùng trồng cây ăn quả, nhất là cây ăn quả có múi để kích cầu phát triển trong trong nghiệp và dịch vụ. Bên cạnh đó, tăng cường sự phối hợp, liên kết giữa các địa phương vùng đồng bào DTTS, xây dựng cơ chế điều phối liên kết để phát huy lợi thế của địa phương và tạo chuỗi liên kết giá trị, góp phần phát triển bền vững kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS.

Bên cạnh đó, phát huy vai trò của lực lượng cốt cán, người có uy tín ở 02 bản Hạ Long và Khe trăn trong phát triển kinh tế xã hội nhằm tạo sự đồng thuận trong triển khai, thực hiện các chính sách phát triển. Đồng thời, huyện đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ là người DTTS và tạo nguồn lực lượng cán bộ là người DTTS có năng lực, phẩm chất, uy tín có am hiểu sâu về phong tục, tập quán và biết nói, viết thành thạo tiếng dân tộc tham gia vào chính quyền, đoàn thể.  Qua đó, quan tâm và ưu tiên giáo dục và đào tạo con em vùng đồng bào DTTS và sẽ tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo phục vụ cho công tác dạy học để thu hút tối đa học sinh 02 bản trong độ tuổi đến trường theo học, thực hiện hướng nghiệp, dạy nghề và tạo việc làm cho đồng bào DTTS...

Trong thời gian tới, Huyện Phong Điền sẽ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng đối với công tác ở vùng đồng bào DTTS; Triển khai thực hiện tốt các chủ trương chính sách đầu tư, hỗ trợ của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào DTTS và vùng đồng bào DTTS đảm bảo thực hiện đúng, đầy đủ cho đối tượng được thụ hưởng, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, đồng bào DTTS.  Để tiếp tục thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc, cần tập trung nguồn lực, lồng ghép các chương trình, hợp phần dự án cho vùng DTTS vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trên cơ sở này để có định hướng hoàn thiện cơ chế chính sách, giải pháp phát huy lợi thế của từng vùng, hình thành cơ cấu kinh tế hợp lý, đa dạng về ngành nghề và trình độ phát triển. Bên cạnh đó, tăng cường sự phối hợp, liên kết giữa các địa phương vùng đồng bào DTTS, xây dựng cơ chế điều phối liên kết vùng để phát huy lợi thế ở mỗi địa phương và tạo chuỗi liên kết giá trị, góp phần phát triển bền vững kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS trong thời kỳ hội nhập.

thuathienhue.gov.vn (CTV)
 Bản in]