Phong Điền kiểm tra, đánh giá công tác duy trì phòng, chống dịch COVID-19
  
Cập nhật:09/06/2021 10:54:34 SA
Đoàn kiểm tra tại Nhà máy sản xuất nước khoáng Alba thuộc Công ty CP Thanh Tân Thừa Thiên Huế
Đoàn kiểm tra tại Nhà máy sản xuất nước khoáng Alba thuộc Công ty CP Thanh Tân Thừa Thiên Huế
Từ ngày 8-10/6, Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện Phong Điền đã tiến hành kiểm tra, đánh giá công tác duy trì phòng, chống dịch COVID-19 tại các công ty, doanh nghiệp và đơn vị đóng trên địa bàn huyện.

Đoàn đã tiến hành đi kiểm tra trực tiếp tại các công ty, doanh nghiệp như Công ty TNHH PREMIUM SILICA Huế và Nhà máy sản xuất nước khoáng Alba thuộc Công ty CP Thanh Tân Thừa Thiên Huế... về tình hình thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19. Trên cơ sở bảng chấm điểm của đơn vị, Đoàn kiểm tra sẽ căn cứ vào mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 (theo Quyết định 127/QĐ-BCĐ ngày 30/7/2020 của Trưởng BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh) và các văn bản chỉ đạo có liên quan. Sau khi kiểm tra thực tế tại các công ty, doanh nghiệp ông Thái Văn Lệ, Trưởng phòng Y tế huyện, Trưởng Đoàn kiểm tra liên ngành huyện Phong Điền đánh giá cao về công tác phòng, chống dịch của các công ty trong việc thực hiện nghiêm các văn bản, hướng dẫn của Chính phủ, Tỉnh và huyện; chủ động thực hiện phương châm 4 tại chỗ trong công tác phòng, chống dịch. Bên cạnh kết kết quả đã đạt được, Đoàn cũng đề nghị công ty cần tăng cường hơn nữa việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới; bổ sung bảng phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban chỉ đạo; đề nghị liên hệ với Chi cục ATVSTP tỉnh để được thẩm định cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP tại bếp ăn tập thể của công ty. Thường xuyên đánh giá chỉ số nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tối thiểu 2 tuần/lần theo Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của BCĐ Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19; xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn số 1967/HD-BCĐ ngày 02/6/2021 của BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; thường xuyên cập nhật và triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp có thẩm quyền. Đề nghị người lao động nghiêm túc thực hiện thông điệp “5K” theo khuyến cáo của Bộ Y tế...


Các công ty chấp hành nghiêm công phòng, chống dịch COVID-19

Đại diện Ban Giám đốc các công ty đã tiếp thu ý kiến của Đoàn và hứa sẽ triển khai thực hiện nghiêm túc những nội dung trên. Đồng thời, đề nghị được nắm bắt các thông tin chỉ đạo từ chính quyền địa phương và cấp trên; chính quyền quan tâm hướng dẫn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tới cho công ty. Việc kiểm tra, đánh giá nhằm tăng cường thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Phong Điền, đồng thời nâng cao trách nhiệm của các cấp chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức doanh nghiệp đối với công tác phòng, chống dịch COVID-19.

thuathienhue.gov.vn (CTV)
 Bản in]