Phong Điền hưởng ứng Ngày Pháp Luật Việt Nam năm 2019
  
Cập nhật:08/11/2019 7:20:59 CH
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị
Sáng ngày 7/11, UBND huyện Phong Điền tổ chức hội nghị hưởng ứng ngày Pháp Luật Việt Nam năm 2019.

Ngày Pháp Luật Việt Nam (09/11) được tổ chức hàng năm nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật; giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội. Đồng thời, tăng cường nhận thức của mọi người dân về vai trò của pháp luật trong đời sống, tăng cường sự hiểu biết pháp luật và khả năng thực thi pháp luật trong hoạt động quản lý nhà nước, hoạt động kinh tế xã hội và sinh hoạt hằng ngày của người dân. Hưởng ứng ngày Pháp Luật Việt Nam năm 2019, tại hội nghị lãnh đạo UBND huyện Phong Điền yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế để tổ chức tuyên truyền Ngày pháp luật tại cơ quan, đơn vị với các hình thức, hoạt động thiết thực, phù hợp, hiệu quả như: Tổ chức tuyên truyền trực quan, bên cạnh đó lồng ghép tuyên truyền pháp luật trong các buổi sinh hoạt tại cơ quan, đơn vị; các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, các buổi sinh hoạt tại nhà văn hóa khu dân cư…Tập trung quán triệt, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới, nhất là nội dung các Luật được Quốc hội thông qua trong năm 2019; Đẩy mạnh giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật và chấp hành pháp luật; tăng cường trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của công chức, viên chức, người lao động; nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong việc tìm hiểu, học tập, áp dụng pháp luật; vận động nhân dân tuân thủ, chấp hành chính sách pháp luật. Cũng tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên pháp luật huyện triển khai chỉ thị 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng tham nhũng, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; phổ biến Luật phòng, chống tác hại của rượu bia; Luật đầu tư công và quyết định 64/2019/QĐ-UBND tỉnh  ban hành quy chế phối hợp thực hiện của pháp luật về giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người ma túy và đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh.

www.thuathienhue.gov.vn (ctv)
 Bản in]