Phong Điền hướng đến ngày hội lớn của toàn dân
  
Cập nhật:15/05/2021 8:37:04 SA
Các ứng cử viên Quốc hội khóa XV và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp xúc cử tri vận động bầu cử
Các ứng cử viên Quốc hội khóa XV và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp xúc cử tri vận động bầu cử
Xác định, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của quê hương đất nước. Cùng với các địa phương trên địa bàn Tỉnh, huyện Phong Điền đang nỗ lực tập trung chuẩn bị tốt mọi điều kiện để phục vụ cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp, thực sự là Ngày hội lớn của toàn dân.

Những ngày này tại các điểm niên yết danh sách trên địa bàn huyện Phong Điền, chúng tôi dễ dàng nhận thấy rất nhiều cử tri trên địa bàn huyện Phong Điền rất quan tâm và phấn khởi khi đến tìm hiểu tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, cũng như tham dự các hội nghị tiếp xúc cử tri để lắng nghe và hiểu rõ chương trình hành động và trách nhiệm của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thông qua các buổi tiếp xúc cử tri như vậy cử tri sẽ hiểu rõ hơn về từng đại biểu để từ đó có những lựa chọn đúng đắn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri. Ông Trần Văn Chúc, Cử tri thôn Rú Hóp xã Phong Bình chia sẽ Với tư cách là một cử tri thì tôi sẽ nghiên cứu, sáng suốt lựa chọn những đại biểu xứng đáng, tiêu biểu nhất để bầu vào đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Để nhằm thể hiện ý chí nguyện vọng, đây là mong muốn của mỗi cử tri gửi gắm vào những đại biểu đó. Để thông qua các kỳ họp Quốc hội và HĐND các cấp để các đại biểu phản ánh những tâm tư nguyện vọng của nhân dân nhất là vấn đề quan tâm trong phát triển kinh tế, xã hội của địa phương cũng như đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng an ninh, và đảm bảo quyền lợi chính đáng và lợi ích hợp pháp của cử tri của công dân .

Xác định cuộc bầu cử là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nên cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Sau khi thành lập, Ban chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử huyện Phong Điền đã chủ động xây dựng và ban hành kế hoạch lãnh, chỉ đạo và kế hoạch thực hiện về công tác bầu cử. Ủy ban bầu cử huyện đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên, tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử ở từng địa phương, xây dựng và ban hành quy chế làm việc, thành lập các tiểu ban và tổ giúp việc UBBC để phục vụ công tác bầu cử. Đồng thời, các ban bầu cử, tổ bầu cử cũng đã được thành lập ở các đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu để kịp thời triển khai công tác chuẩn bị, phục vụ cuộc bầu cử. Bên cạnh đó Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phong Điền đã tổ chức các hội nghị hiệp thương đúng quy trình, các bước đề ra để giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn huyện. Theo đó, tổng số đại biểu HĐND huyện Phong Điền khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu là 30 đại biểu, với số lượng người ứng cử đại biểu là 50 người. Tổng số đại biểu được bầu HĐND cấp xã, thị trấn được bầu 397 đại biểu, với số lượng đại biểu ứng cử 665 người, đảm bảo số lượng, thành phần, cơ cấu, tiêu chuẩn đối với người tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Phong Điền. Bên cạnh đó công tác tuyên truyền bầu cử trên địa bàn huyện đã được Trung tâm văn hóa, thông tin và thể thao huyện Phong Điền triển khai sớm, chú trọng cả bề nổi và chiều sâu với nhiều hình thức phong phú, nhất là những ngày này khi cuộc bầu cử đang đến gần, công tác tuyên truyền càng rầm rộ, sôi nổi, trên hệ thống loa truyền thanh,  xe tuyên truyền lưu động trên các trục đường, trên các phương tiện thông tin đại chúng đã được triển khai một cách sâu rộng, hiệu quả phục vụ cho bầu cử, thực sự tác động đến nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, để cuộc bầu cử thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân. Ông Thái Ngọc Thuận, Giám đốc Trung tâm văn hóa, thông tin và thể thao huyện Phong Điền cho biết Thực hiện ý kiến chỉ đạo của  Ủy ban bầu cử huyện và UBND huyện về công tác tuyên truyền bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Trung tâm văn hóa, thông tin và thể thao huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên địa huyện bằng nhiều hình trực quan, trong đó tuyên truyền cỗ vũ trực quan với 6 cụm pa nô áp phích tại khu trung tâm huyện và khu đông dân cư và các trục giao lộ chính trên địa bàn huyện, bên cạnh đó tổ chức tuyên truyền bằng xe lưu động trong thời điểm chuẩn bị bầu cử. Đối với công tác truyền thanh đã xây dựng các chuyên trang, chuyên mục liên quan đến công tác bầu cử phát trên hệ thống truyền thanh của 16 xã, thị trấn và Đài truyền thanh huyện. Có thể nói rằng công tác tuyên truyền bầu cử trên địa bàn huyện đã triển khai một cách đồng bộ có hiệu quả, để giúp người dân nắm bắt những thông tin liên quan đến công tác bầu cử, để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra thành công tốt đẹp..

Từ khi triển khai công tác bầu cử đến nay, các cấp, ngành từ huyện đến cơ sở đã tích cực chủ động vào cuộc và thực hiện tốt các nội dung công việc theo kế hoạch và đảm bảo đúng luật, từ việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử (Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử, Tổ bầu cử…) đến việc chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ cho bầu cử. Các địa phương đã hoàn thành việc niêm yết công khai danh sách cử tri, tiểu sử tóm tắt, danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội và ứng cử đại biểu HĐND các cấp…Trao đổi với chúng tôi Chủ tịch UBND huyện Phong Điền Nguyễn Đình Bách, cho biết đến thời điểm này công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn huyện Phong Điền đã cơ bản hoàn thành, về công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, niên yết danh sách cử và và người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, trang hoàn ở các khu vực bỏ phiếu....Bên cạnh đó UBBC huyện đã trang bị đầy đủ hòm phiếu và hòm phiếu phụ tiến hành cấp đủ cho các xã, thị trấn theo đúng quy định. Các tài liệu liên quan đến công tác bầu cử đã được phân phát về tận cơ sở. Toàn huyện có 101 tổ bầu cử và khu vực bỏ phiếu ở 16 xã, thị trấn, với gần 80.000 cử tri sẽ đi bầu cử vào ngày 23/5 tới. Công tác phòng chống dịch bệnh covid-19 cũng được UBBC huyện xây dựng các phương án, cũng như xây dựng các phương án bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Công tác tuyên truyền phục vụ cho bầu cử, thực sự tác động đến nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, để cuộc bầu cử thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Xác định, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là nhiệm vụ chính trị quan trọng, với sự chuẩn bị kỹ càng từ các khâu tổ chức triển khai thực hiện, tuyên truyền, cho đến công tác bảo vệ nơi bỏ phiếu đã sẵn sàng cho ngày bầu cử sắp đến, huyện Phong Điền quyết tâm thực hiện thành công cuộc bầu cử Quốc Hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, với mục tiêu an toàn, tiết kiệm và thật sự là ngày hội lớn của toàn dân trên địa bàn huyện.

thuathienhue.gov.vn (CTV)
 Bản in]